บทความ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วัคซีน กับ ศิริราช เผยผลข้อมูลล่าสุด “วัคซีนสลับและวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3” ซิโนแวค 2 เข็มแอสตร้า 1 เข็ม กระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นถึง 11 เท่า ต่อสายพันธุ์เดลต้า

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วัคซีน กับ ศิริราช เผยผลข้อมูลล่าสุด “วัคซีนสลับและวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3” ซิโนแวค 2 เข็มแอสตร้า 1 เข็ม กระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นถึง 11 เท่า ต่อสายพันธุ์เดลต้า

 

News Update - ข่าว 20 สิงหาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ ศิริราช เปิดผลข้อมูลล่าสุด “วัคซีนสลับและวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3” ซิโนแวค 2 เข็มแอสตร้า 1 เข็ม ได้ผลดีต่อสายพันธุ์เดลต้า

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึง กรณีทั่วโลก ได้มีการผลิตวัคซีนและใช้เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ในขณะที่ไวรัส SARS-CoV-2 มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมจนเกิดการกลายพันธุ์

ทำให้การติดเชื้อง่ายมีความรุนแรงมากขึ้นและสามารถหลบภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ดีจน องค์การอนามัยโลก ประกาศไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ที่ต้องควบคุมป้องกันว่าเป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวล (variants of concern, VOC) 

ซึ่งได้แก่ ไวรัสสายพันธุ์อัลฟา เดลตา เบตา และแกรมมา ปัจจุบันประเทศไทยพยายามเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19

โดยมีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียน และมีการนำมาใช้เป็นหลักในขณะนี้คือวัคซีน CoronaVac ผลิตโดยบริษัท Sinovac วัคซีน AstraZeneca ผลิตโดยบริษัท AstraZeneca

คำถาม วัคซีน coronavac, coronavac คือ, วัคซีน corona vac คืออะไร, ก็คือ วัคซีน sinovac หรือ วัคซีนซิโนแวค นั่นแหละ !

การตั้งคำถามเกิดขึ้นว่าวัคซีนเหล่านี้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ถ้ามีการสลับการให้วัคซีน, วัคซีนสลับ,  (Mix and Match)

ประชาชนยังสงสัยว่า วัคซีนสลับ, วัคซีนสลับยี่ห้อ, วัคซีนสลับดีไหม, วัคซีนสลับฉีด, วัคซีนสลับโดส, วัคซีนสลับสูตร, ฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อดีไหม, ฉีดวัคซีนสลับดีไหม, ฉีดวัคซีนสลับโดส, ฉีดวัคซีนสลับอันตรายไหม, ฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ ผลข้างเคียง

รวมถึง การฉีดกระตุ้นเข็ม 3 หรือ ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิ, วัคซีนเข็ม 3 บุคลากรทางการแพทย์ ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วัคซีน จึงได้ร่วมกับ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชฉีดโควิด 

ทำการศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในซีรั่มของคนที่ได้รับวัคซีน หรือ ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด19, ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด ประชาชนมีสิทธิถามได้ว่า ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิดเท่าไหร่, ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด ต้องเท่าไหร่, ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิดกี่วัน

โดยใช้ ไวรัสสายพันธุ์จริงที่กำลังระบาดในประเทศไทย คือ สายพันธุ์เดลต้า หรือ สายพันธุ์อินเดีย ซึ่ง สายพันธุ์เดลต้าในไทย, สายพันธุ์เดลต้าติดง่าย พบในการติดเชื้อกว่า 90%

ทำการทดสอบโดยวิธีมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งต้องปฏิบัติในห้องชีวนิรภัยระดับ 3 เพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้เพื่อหาค่าที่ไวรัส สายพันธุ์เดลต้า ถูกทำลาย 50% โดยแอนติบอดีที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน ซึ่ง สายพันธุ์เดลต้า ระยะฟักตัว ประมาณ 3 วัน สายพันธุ์เดลต้า อาการ ในผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีน เป็นไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอบ่อย และปวดศีรษะ

อาการโควิดเดลต้าในผู้ที่รับวัคซีน 1 โดส : เจ็บคอ ปวดศีรษะ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไอบ่อย และจาม

โดยทำการศึกษาในอาสาสมัคร 6 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ที่ได้รับวัคซีน CoronaVac 2 เข็ม (SV+SV) วัคซีน corona vac คืออะไร, ก็คือ วัคซีน sinovac

กลุ่มที่ 2 ได้รับ วัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม (AZ+AZ) กลุ่มที่ 3 ได้รับ วัคซีน  CoronaVac  และตามด้วย  AstraZeneca (SV+AZ) ฉีดวัคซีนไขว้สูตร, ฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ, หรือ ฉีดวัคซีนซิโนแวคกับแอสตร้าไขว้

กลุ่มที่ 4 ได้รับ วัคซีน AstraZeneca และตามด้วย CoronaVac  (AZ+SV) หรือ ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าไขว้วัคซีนซิโนแวค

กลุ่มที่ 5 ได้รับ วัคซีน  CoronaVac  2 เข็มและตามด้วย Covilo 1 เข็ม (SV+SV+Sinopharm) หรือ ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มไขว้วัคซีนซิโนฟาร์ม 1 โดส

กลุ่มที่ 6 ได้รับ วัคซีน  CoronaVac  2 เข็ม และตามด้วย AstraZeneca 1 เข็ม (SV+SV+AZ) หรือฉีดวัคซีนซิโนแวคกับแอสตร้า แบ่งเป็น วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม และ วัคซีนแอสตร้า เข็ม3 หรือ ซิโนแวค 2 เข็มแอสตร้า 1 เข็ม

ผลการศึกษา พบว่า ระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มต่างๆ หลังการได้รับวัคซีนครบโดส 2 สัปดาห์ ต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2สายพันธุ์เดลต้า มีค่าเฉลี่ยระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถลบล้างฤทธิ์ไวรัส ดังแสดงในแผนภูมิ 

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการศึกษาการให้วัคซีนสลับแบบ (SV+AZ) sinovac vs astrazeneca มีภูมิคุ้มกันสูงกว่าการให้วัคซีน CoronaVac 2 เข็ม (SV+SV) หรือ วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม

และเทียบเท่ากับการให้ AstraZeneca 2 เข็ม  (AZ+AZ) หรือ astrazeneca 2 dose แต่ใช้เวลาสั้นลง แต่ไม่แนะนำให้ฉีด AstraZeneca เข็มแรกและตามด้วย CoronaVac (AZ+SV)

ส่วนการกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วย AstraZeneca (SV+SV+AZ) หรือ วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม และ วัคซีนแอสตร้า เข็ม3  สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นถึง 11 เท่า

ในขณะที่กระตุ้นเข็ม 3 ด้วย Sinopharm (SV+SV+Sinopharm) ซิโนแวค 2 เข็ม และ ซิโนฟาร์ม 1 เข็ม ที่เป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกัน ให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเพียง 2.5 เท่า

จากข้อมูลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลแผนการให้วัคซีนมีความเหมาะสม โดยให้ฉีดแบบสลับ (SV+AZ) ซิโนแวค 1 แอสตร้า 1 และให้ฉีดเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca  (SV+SV+AZ) ซิโนแวค 2 เข็มแอสตร้า 1 เข็ม

การศึกษาต่อไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะทำการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เบตา โดยใช้ไวรัสจริงเพื่อสร้างความมั่นใจ ต่อการใช้วัคซีนสลับและการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 และเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการให้วัคซีนที่เหมาะสมโดยให้ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

“เนื่องด้วยมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนสลับ (SV+AZ) ซิโนแวค 2 เข็มแอสตร้า 1 เข็ม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วัคซีน

ได้ทำการวิจัยในกลุ่มอาสาสมัครที่มารับวัคซีนในศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ติดตามผู้ได้รับวัคซีน ทำการศึกษาผู้ที่ได้รับวัคซีน CoronaVac 3 สัปดาห์

โดยได้รับเข็มสองเป็น AstraZeneca ทั้งหมด 125 ราย (ชาย 61 หญิง 64 อายุเฉลี่ย 40 (18-60 ปี) พบว่า มีระดับภูมิคุ้มกัน Quantitative Anti-S RBD เฉลี่ยที่ 716   (399-1127) สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ SS 117 (58-204), AA 207(123-338)

และภายหลังการฉีดวัคซีนเข็ม 2 พบ มีไข้ ร้อยละ 66 ปวดศีรษะ ร้อยละ 33 อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ง่วงซึม ร้อยละ 28 ใกล้เคียงกับอาการจากการฉีด AstraZeneca 2 เข็ม

เป็นการศึกษาที่สนับสนุนมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขกำลังติดตามประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนสูตรนี้อย่างใกล้ชิด” นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวทิ้งท้าย

แท็ก : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วัคซีน, โรงพยาบาลศิริราชฉีดโควิด, ติดเชื้อโควิด 19, ฉีดวัคซีนซิโนแวคผสมแอสตร้า, ฉีดวัคซีนซิโนแวคผสมแอสต้า pantip, ฉีดวัคซีนซิโนแวคผสมแอสต้า พันทิป, วัคซีนโควิดที่ดีที่สุด, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ศิริราช, วัคซีนสลับและวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3, สายพันธุ์เดลต้า, วัคซีน coronavac, coronavac คือ, วัคซีน corona vac คืออะไร, ซิโนแวค 2 เข็มแอสตร้า 1 เข็ม, ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิดเท่าไหร่, ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด ต้องเท่าไหร่, ภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิดกี่วัน, ซิโนแวค 2 เข็ม, ซิโนฟาร์ม 1 เข็ม, ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าไขว้วัคซีนซิโนแวค, ฉีดวัคซีนซิโนแวคกับแอสตร้าไขว้, ฉีดวัคซีนสลับอันตรายไหม

29 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 794 ครั้ง

Engine by shopup.com