บทความ

สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง บ้านล้านหลังธอส ธอสโครงการบ้านล้านหลัง โครงการบ้านล้านหลังเฟส 2 ดีเดย์ ศุกร์ที่ 10 ก.ย.ลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลัง ผ่าน แอป ghb all

 ด่วน ! บ้านล้านหลังธอส ธอสโครงการบ้านล้านหลัง โครงการบ้านล้านหลังเฟส 2 ดีเดย์ ศุกร์ที่ 10 ก.ย.ลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลัง ผ่าน แอป ghb all

สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง

News Update  : วันที่ 7 กันยายน 2564 ครม.เห็นชอบให้ ธอสโครงการบ้านล้านหลัง สานต่อ บ้านล้านหลังธอส,  โครงการบ้านล้านหลังเฟส 2, โครงการบ้านล้านหลัง 2564 ธอส, โครงการบ้านล้านหลัง, บ้านล้านหลังเฟส 2, ดอกเบี้ยบ้านล้านหลัง คงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี

สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง

เงินงวดคงที่นานถึง 84 งวดแรก ดีเดย์ศุกร์ที่ 10 ก.ย. ลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลัง ผ่าน แอป ghb all เพื่อรับรหัสเข้าร่วม  ธอสโครงการบ้านล้านหลัง

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส สานต่อ โครงการบ้านล้านหลังเฟส 2 หรือ  “โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

สำหรับ บ้านล้านหลัง ดอกเบี้ย, โครงการบ้านล้านหลัง เงื่อนไข, โครงการบ้านล้านหลัง ดอกเบี้ย, ดอกเบี้ยบ้านล้านหลัง, ลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลัง ? 

โครงการบ้านล้านหลัง เงื่อนไข, มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี ให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท

ธอสบ้านล้านหลังเฟส 2 ทั้ง บ้านใหม่ ธอส, บ้านธอส มือสอง, และ บ้านโดนยึด ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บ้านติดจํานองธนาคารอาคารสงเคราะห์, ทรัพย์ npa ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ทรัพย์ npa ของ ธอส

เงินงวดคงที่งวดละ 5,000 บาท นานถึง 84 งวดแรก (กรณีกู้ 1.2 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี) ฟรี ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท

1.ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2.ค่าประเมินราคาหลักประกัน 3.ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ 4.ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

ลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลัง ผ่าน Mobile Application : GHB ALL เพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง

โครงการบ้านล้านหลังล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึง กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ ธอส. สานต่อ โครงการบ้านล้านหลังเฟส 2 หรือ บ้านล้านหลังเฟส 2, ธอสบ้านล้านหลังเฟส 2, บ้านล้านหลังธอส, ธอสโครงการบ้านล้านหลัง

โครงการบ้านล้านหลัง 2564 ธอส ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ หลังจากที่คณะกรรมการธนาคาร นำโดย นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการธนาคาร มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือประชาชน

โครงการบ้านล้านหลัง เงื่อนไข เฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำและผ่อนปรนเงื่อนไข

สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรกเท่ากับ 1.99% ต่อปี ปีที่ 5-7 เท่ากับ MRR -2% ต่อปี และปีที่ 8 ถึงตลอดอายุสัญญา

กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป เท่ากับ MRR -0.75% ต่อปี กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR -1% ต่อปี และกรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ฯ เท่ากับ MRR ( ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารอยู่ที่ 6.150% ต่อปี ) ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี เงินงวดคงที่ 84 งวดแรก ( 7 ปี )

กรณีกู้ 1,200,000 บาท ผ่อนชำระงวดละ 5,000 บาท ในช่วง 84 งวดแรก ให้กู้เพื่อซื้อบ้าน หรือห้องชุด ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสอง และ ทรัพย์ npa ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ทรัพย์ npa ของ ธอส ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อปลูกสร้าง

และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมซื้อบ้านหรือห้องชุด พิเศษ ธอส. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการมีบ้านให้กับลูกค้าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ประเภท

ประกอบด้วย 1.ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้) 2.ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-2,300 บาท) 3.ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท ต่อราย) และ 4.ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตนเอง ธอส. จึงได้ผ่อนปรน โครงการบ้านล้านหลัง เงื่อนไข 

สำหรับ สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ลูกค้าที่เข้าร่วม บ้านล้านหลังเฟส 2, โครงการบ้านล้านหลังเฟส 2, โครงการบ้านล้านหลัง 2564 ธอส, เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม

รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ประกอบ อาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ ธนาคารยังเปิดให้นำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน หรือผ่อนชำระเงินดาวน์บ้าน ไม่น้อยกว่า 12 เดือนมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

และหากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ ให้ธนาคารพิจารณาได้ ให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Financial Literacy และออมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการพิจารณาสินเชื่อกับธนาคารได้ต่อไป

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ได้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป เพียงดาวน์โหลด Mobile Application : GHB ALL

และ กด ลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลัง ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ บ้านล้านหลังเฟส 2, โครงการบ้านล้านหลังเฟส 2 เมื่อทำตามขั้นตอนครบถ้วนแล้วลูกค้าจะได้รับรหัส 9 ตัวทาง GHB Buddy บน Application Line (ตัวอักษร 3 ตัว และตัวเลข 6 ตัว)

เพื่อนำมาแสดงในการยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือ ก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

นอกจากนี้ ธอส. ยังได้นำบ้านมือสองของธนาคาร หรือ ทรัพย์ npa ธอส ททั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,500 รายการ ที่มีราคาขายไม่เกิน 1,200,000 บาท ลดราคาสูงสุดถึง 50% จากราคาจำหน่ายปกติมาเข้าร่วม โครงการบ้านล้านหลังเฟส 2 จองซื้อก่อนได้สิทธิ์ก่อน

โครงการบ้านล้านหลัง ดอกเบี้ย, ดอกเบี้ยบ้านล้านหลัง ? ธอส. ลดภาระค่าใช้จ่ายให้อีก 3 ต่อสำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์ NPA ต่อที่ 1 เลือกใช้มาตรการผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 0% นานถึง 12 เดือน ก่อนยื่นกู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยของ บ้านล้านหลังเฟส 2, โครงการบ้านล้านหลังเฟส 2  ต่อที่ 2 ฟรี ค่าประกันอัคคีภัย 3 ปีแรก สำหรับลูกค้า 150 รายแรก

ที่ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 2 เดือน นับจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย และต่อที่ 3 วางเงินประกันการซื้อทรัพย์เพียง 5,000 บาท ทุกรายการ ดูข้อมูลทรัพย์ NPA ที่เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังได้ที่ www.ghbhomecenter.com หรือ Mobile Application : G H Bank Smart NPA และ Line Official Account : @GHB NPA

สำหรับ บ้านล้านหลัง คือ, โครงการบ้านล้านหลัง คือ, โครงการบ้านล้านหลัง ธอส, ดำเนิน โครงการบ้านล้านหลัง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) รวม 50,000 ล้านบาท ให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อ-ขายไม่เกิน 1,000,000 บาท

และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้ปรับราคาซื้อขายและวงเงินกู้เป็นไม่เกิน 1,200,000 บาท   

กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 3.00% ต่อปี กรณีรายได้เกิน 25,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.00% ต่อปี ล่าสุด ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 มีลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 53,000 ราย วงเงินรวมกว่า 40,000 ล้านบาท

ขณะที่สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) ของโครงการบ้านล้านหลัง ได้ทำให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ในระดับราคาซื้อขายไม่เกิน 1,200,00 บาท

ให้กับประชาชนได้เลือกซื้อเพิ่มขึ้นกว่า 3,500 หน่วย โดยมีผู้ประกอบการได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 9 โครงการ วงเงินสินเชื่อกว่า 946 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีก 3 โครงการ วงเงินสินเชื่อ 439 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

และ ติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile [ http://Application%20:%20%20GHB%20ALL ] Application  : GHB ALL และ www.ghbank.co.th 

แท็ก : สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังบ้านล้านหลังธอส, ธอสโครงการบ้านล้านหลัง, โครงการบ้านล้านหลังเฟส 2, โครงการบ้านล้านหลัง 2564 ธอส, โครงการบ้านล้านหลัง, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, โครงการบ้านล้านหลัง - สินเชื่อ – ธนาคารอาคารสงเคราะห์, บ้านล้านหลังเฟส 2, บ้านล้านหลัง ธอส มีที่ไหนบ้างโครงการ บ้าน ล้าน หลัง ธ อ ส มี ที่ไหน บ้าง, บ้านล้านหลัง ธอส, โครงการบ้านล้านหลังล่าสุด, บ้านล้านหลัง คือ, โครงการบ้านล้านหลัง คือ, โครงการบ้านล้านหลัง ธอส, ธอสบ้านล้านหลังเฟส 2, ธอส บ้านล้านหลัง, บ้านล้านหลัง ดอกเบี้ย, โครงการบ้านล้านหลัง เงื่อนไข, โครงการบ้านล้านหลัง ดอกเบี้ย, ดอกเบี้ยบ้านล้านหลัง, ลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลัง, ทรัพย์ npa ธอส

10 กันยายน 2564

ผู้ชม 281 ครั้ง

Engine by shopup.com