"อธิบดีหญิงแกร่ง" ของ กรม สบส."แพทย์หญิงประนอม" อัพเกรดสปาสู่สากล

 

 MED HUB NEWS กองบรรณาธิการข่าว เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com รายงานว่าตลอดเวลาหนึ่งปีในตำแหน่ง "อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ" ก่อนจะเกษียณอายุราชการได้สร้างผลงานไว้มากมาย ที่โดดเด่น นอกจากเรื่อง อสม. การแพทย์ปฐมภูมิแล้ว

แพทย์หญิงประนอม ได้จัดระเบียบพร้อมอัพเกรดสปาไทยสู่สากล ด้วยเครื่องหมายการันตรีมาตรฐานโลก 3 ระดับ Platinum Gold และ Silver เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก โกยเงินเข้าประเทศ

ทั้งนี้ ผู้บริหารหญิงแกร่ง แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรม สบส.) และ ข้าราชการกรม สบส. ที่เกษียณอายุราชการ

ร่วมกันฝากผลงานที่ดำเนินการพัฒนาต่อยอดระดับมาตรฐานสปาไทยให้เทียบชั้นระดับสากลมายาวนานกว่า 10 ปี เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลก สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

โดยเฉพาะหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ ที่ถือว่าสำคัญอย่างมาก ถือเป็นด่านแรกที่ต้องนำภาพลักษณ์ ข้อมูลข่าวสารออกสู่สายตาประชาชน ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น สื่อมวลชน โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

ปีนี้มีบุุคลากรสองท่านที่เกษียณอายุราชการ คือ คุณลัดดา ปิยเศรษฐ์ และ คุณภัทรานิษฐ์ บุณยวิบูลย์ เป็นลูกหม้อ สป.อยู่ตั้งแต่ยังไม่มี กรม สบส. ร่วมกันปลุกปั้นสปา นวดไทย ทั้งหมดสี่ภาค บันทึกลงในกินเนสส์บุ๊ค ( Guinness Book of World Records ) จนโด่งดังถึงทุกวันนี้

ซึ่งบทบาทของสื่อมวลชน ที่เป็นคนกลางระหว่างประชาชนกับข้าราชการ บางครั้งอาจมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ทั้งหมดคือ "หัวโขน" ที่สวมใส่อยู่

เพื่อการทำงานให้ประชาชนออกมาดีที่สุด แม้บางเรื่องต้องทำงานอย่างหนักทั้งสองฝ่ายก็ตาม แต่ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากความตั้งใจให้งานออกมาดีที่สุด   

โดย กรม สบส.สนับสนุนสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

ให้ได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ( Thai World Class Spa ) มี 3 ระดับได้แก่ ระดับ แพลทตินัม ( Platinum ) ซึ่งเทียบชั้นสปาหรู

5 ดาว ระดับโกลด์ (Gold) และระดับ ซิลเวอร์ (Silver) ใบรับรองมีอายุ 3 ปี โดยสถานประกอบการ ต้องรักษามาตรฐานตลอดอายุใบรับรองนั้น สปาที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากลจะถูกเผยแพร่ทางเว็บไซต์  thaispa.go.th เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสปาระดับสากล ที่ กรม สบส. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ร่วมกันพัฒนา มีทั้งหมด 5 ด้าน

คือ 1 สถานที่และสิ่งแวดล้อม เน้นตกแต่งด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีความเป็นธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน สัมผัสบริการได้ครบ 5 มิติ คือ รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส

2  บุคลากร ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากเดิม ที่สำคัญคือต้องสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

3  การบริการ เน้นความครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า 4  ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องมีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีระบบตรวจสอบมาตรฐานสม่ำเสมอ

และ 5  การบริหารและจัดการองค์กร มีการพัฒนาบุคลากร มีคู่มือดำเนินงาน ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เน้นจริยธรรม มีธรรมาภิบาล สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานสากลต้องถูกประเมินทั้ง 5 ด้าน

สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการขอรับรองมาตรฐานระดับสากลสามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง thaispa.go.th หรือสอบถามกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18411 ในวันและเวลาราชการ

 เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

ก็อปปี้ ลิ้งค์ข่าวสั้นๆ ได้ที่นี่   

: [ https://medhubnews.com/ดูบทความ-11520-อธิบดีหญิงแกร่งของกรมสบสแพทย์หญิงประนอม ]

24 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 2999 ครั้ง

Engine by shopup.com