บทความ

เช็ค ประกันสังคมเงินสมทบ ข่าวประกันสังคมล่าสุดมาตรา 33 ข่าวประกันสังคมล่าสุดมาตรา 39 ข่าวประกันสังคมล่าสุดมาตรา40 ประกันสังคมมาตรา 40 ขอเงินคืน เช็คเงินสมทบประกันสังคม ออนไลน์

เช็ค ประกันสังคมเงินสมทบ ข่าวประกันสังคมล่าสุดมาตรา 33 ข่าวประกันสังคมล่าสุดมาตรา 39 ข่าวประกันสังคมล่าสุดมาตรา40 ประกันสังคมมาตรา 40 ขอเงินคืน เช็คเงินสมทบประกันสังคม ออนไลน์

 

ข่าววันที่ 27 พฤษภาคม 2565

11:34:05

 เช็ค ประกันสังคมเงินสมทบ ข่าวประกัน

ประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายเท่าไหร่ 2565, News Update ข่าววันนี้,  ข่าววันนี้ 27 พค 65, ข่าววันที่ 27 พฤษภาคม 2565,  ข่าวประกันสังคม, ข่าวประกันสังคมล่าสุด 2565, ประกัน สังคม เดือน พฤษภาคม 2565 หัก วัน ไหน, ประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2565, ข่าวประกันสังคมล่าสุด

 สิทธิประกันสังคมช่วยอะไรเราได้บ้าง

สิทธิประกันสังคมช่วยอะไรเราได้บ้าง

ล่าสุด  เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news เว็บไซต์ ข้อมูลสุขภาพ รายงานว่า  ข่าวอัพเดท วันนี้, ข่าวด่วน ข่าววันนี้ เกาะติดทุกข่าว  มาตรการช่วยเหลือประชาชนในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดมาตรการลดเงินสมทบ "ประกันสังคม" ทั้งในส่วนของนายจ้าง และ ผู้ประกันตนทุกมาตรา ม.33, ม.39 และ ม.40 เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 ได้แก่

1 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11.2 ล้านคน จะได้ลดเงินสมทบ จากร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เหลือ ร้อยละ 1 ของค่าจ้าง ยกตัวอย่างหากคิดบนฐานค่าจ้าง 15,000 บาท

สิทธิประกันสังคมมาตรา 33
 

 สิทธิประกันสังคมมาตรา 33

ากเดิมต้องส่งเงินสมทบ 750 บาท จะลดลงเหลือส่งเงินสมทบ 150 บาท ทำให้สามารถลดภาระค่าครองชีพ ไปได้ประมาณ 600 บาทต่อคนต่อเดือน

ผู้ประกันตนมาตรา 39, ประกันสังคม มาตรา 39 จ่าย เท่า ไหร่ ล่าสุด, ประกันสังคมมาตรา 39 ปี 65 จ่ายเท่าไหร่, ประกันสังคมมาตรา 39 เดือนนี้จ่ายเท่าไหร่

ผู้ประกันตนมาตรา 39

2 ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.9 ล้านคน จะได้ลดเงินสมทบ จากร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1.9 คือจากเดิมที่ต้องส่งเงินสมทบ 432 บาท จะลดลงเหลือส่งเงินสมทบ 91 บาท หรือลดภาระค่าครองชีพไปได้ประมาณ 341 บาทต่อคนต่อเดือน

ประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2, เงินเยียวยามาตรา 40 รอบใหม่

ประกันสังคม มาตรา 40 ล่าสุด

3.ผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 10.7 ล้านคน ได้ขยายระยะเวลาลดเงินสมทบเป็นเวลา 6 เดือนตั้งแต่ ก.พ.- ก.ค. 2565 ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ก็ได้เผยแพร่อัตราเงินสมทบในส่วนของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้ อัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนกับรัฐบาลลดลง ใน 3 ทางเลือก คือ

ทางเลือกที่ 1 ลดการส่งเงินทบจากเดิม 70 บาท ลดลงเหลือ 42 บาท รัฐบาลลดเงินสมทบจาก 30 บาท เหลือ 21 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย 

 ประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายเท่าไหร่ 2565, ประกันสังคม หัก เท่า ไหร่ ล่าสุด, ประกันสังคมมาตรา 40 เดือนนี้จ่ายเท่าไหร่, ประกันสังคม มาตรา 40 ล่าสุด

ผู้ประกันตนมาตรา 40

ทางเลือกที่ 2 ลดการส่งเงินทบจากเดิม 100 บาท ลดลงเหลือ 60 บาท รัฐบาลลดเงินสมทบจากเดือนละ 50 บาท เหลือ 30 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ

ทางเลือกที่ 3 ลดการส่งเงินทบจากเดิม 300 บาท ลดลงเหลือ 180 บาท รัฐบาลลดวงเงินสมทบจาก 150 บาท เหลือ 90 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนทุกกลุ่ม "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 รวมเกือบ 24 ล้านคน ยังได้รับการคุ้มครองตามสิทธิประโยชน์ทดแทนเช่นเดิม

ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิม งวดกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2565 ที่มีความกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินสมทบส่วนที่จ่ายเกินคืน หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบไปแล้วนั้น

ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลหากจ่ายเงินสมทบในอัตราเดิม คือทางเลือกที่ 1 จำนวน 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จำนวน 100 บาท และทางเลือกที่ 3 จำนวน 300 บาท

หากจ่ายในอัตราเดิมเช่นนี้ในงวดเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2565 สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวนได้ โดยโหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7)  ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เเล้วกรอกแบบฟอร์ม

ขอเงินสมทบคืน ประกันสังคม

ขอเงินสมทบคืน ประกันสังคม

พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ยื่นเอกสารไปยังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาได้ทุกแห่ง เพื่อความสะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยื่นที่ประกันสังคม

นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงสำนักงานประกันสังคมได้เช่นกัน หลังจากนั้นเมื่อตรวจอนุมัติแล้วสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามที่แจ้งไว้

กรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 ขาดส่งเงินสมทบจะกี่เดือนก็ตาม ยังคงสภาพความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 อยู่

หากขาดส่งเงินสมทบยังคงสามารถกลับมานำส่งสมทบต่อได้ โดยจ่ายล่วงหน้าได้ 12 เดือน แต่ไม่สามารถจ่ายย้อนหลัง

การขาดส่งเงินสมทบอาจกระทบการเกิดสิทธิ์ความคุ้มครอง เช่น หากเจ็บป่วยต้องหยุดพักรักษาตัว ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ แต่ต้องดูว่าส่งเงินสมทบ 3 เดือน ใน 4 เดือนก่อนเจ็บป่วยหรือไม่

เช็คเงินสมทบประกันสังคม ออนไลน์, www sso go th ประกันสังคม เข้าสู่ระบบ 40 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง

27 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 253 ครั้ง

Engine by shopup.com