ผู้ป่วยจิตเวช รอไม่นาน กลับบ้านเร็ว” "กรมสุขภาพจิต" การันตี 70 นาที

เว็บไซต์เมดฮับนิวส์ดอทคอม www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ เพจ sasook  รายงานว่า  นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า  

การดูแลสุขภาพจิตประชาชน ในปีงบประมาณ 2561 นี้ กรมสุขภาพจิตได้ติดตามการดำเนินงานทุกเดือนทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด ในจำนวนนี้เพิ่มการเข้าถึงผู้ป่วยจิตเวช 5 โรคสำคัญที่พบในอันดับต้นๆ ให้ได้รับการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐาน 

ได้แก่  ผู้ป่วยจิตเภท ตั้งเป้าให้ได้ร้อยละ  70 ,  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพิ่มให้ได้มากกว่าร้อยละ 55  , โรคสมาธิสั้น ตั้งเป้าให้ได้ร้อยละ 9 , โรคออทิสติก ตั้งเป้าให้ได้ร้อยละ 11  ผลงานในรอบ 3 เดือนมานี้ พบว่าบรรลุตามเป้า

โดยเฉพาะเด็กออทิสติก ยอดเข้าถึงบริการเพิ่มสูงกว่าเป้า 3 เท่าตัว ในอนาคตจะเร่งเพิ่มการเข้าถึงของเด็กป่วย 2 โรคนี้ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยทั่วโลก  

และ โรคสุดท้ายคือผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดมาจากการติดสุรา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เพิ่มในปี 2561 เนื่องจากผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก

ส่วนเรื่องสำคัญคือ การเพิ่มการเข้าถึงบริการเฉพาะทางของผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงต้องพบผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ในโรงพยาบาลจิตเวช และ สถาบันเชี่ยวชาญในสังกัดกรมสุขภาพจิต 19 แห่งทั่วประเทศ 

ซึ่งโดยเฉลี่ยมีผู้ป่วยจิตเวช ที่แผนกผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 200- 400 คน กรมสุขภาพจิตมีนโยบายเพิ่มมาตรฐานบริการ และความรวดเร็ว  จะลดเวลารอคอยผู้ป่วยให้สั้นที่สุด ลดการสูญเสียเวลาของญาติด้วย

กรณีของผู้ป่วยนอกรายเก่า ที่นัดติดตามผลการรักษา จะใช้เวลาไม่เกิน 70 นาที   ส่วนกรณีของผู้ป่วยรายใหม่ใช้เวลาไม่เกิน 110 นาทีสามารถรับยากลับบ้านได้

เนื่องจากผู้ป่วยรายใหม่ต้องใช้เวลาในการตรวจที่ละเอียดทั้งผู้ป่วยและญาติ  ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจเพิ่มเติมทางด้านจิตวิทยา

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่

Thailand Health and Wellness News  

( ไทยแลนด์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนสนิวส์  ) 

08 เมษายน 2561

ผู้ชม 1505 ครั้ง

Engine by shopup.com