ผู้ป่วยจิตเวช ชี้ ข้อมูล “ผู้ป่วยรอไม่นาน กลับบ้านเร็ว” จาก 19 รพ.สังกัด "กรมสุขภาพจิต" อาจคลาดเคลื่อน ผู้ป่วยข้องใจ นับเวลาจากจุดไหน ชี้ โลกความจริงนานกว่ามาก

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook รายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  อ.เมือง จ.นครราชสีมา นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  ประชุม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค

เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการงานทั้งด้านการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบบริการ การบำบัดรักษาผู้ป่วย การส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพจิตในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561

จากการติดตามการใช้งบประมาณก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยจิตเวช  การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานต่างๆ พบว่าเป็นไปตามเป้าหมาย

การดูแลสุขภาพจิตประชาชนในปีงบประมาณ 2561 นี้ กรมสุขภาพจิตได้ติดตามการดำเนินงานทุกเดือนทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด ในจำนวนนี้เพิ่มการเข้าถึงผู้ป่วยจิตเวช 5 โรคสำคัญที่พบในอันดับต้นๆ ให้ได้รับการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐาน 

ได้แก่  ผู้ป่วยจิตเภท ตั้งเป้าให้ได้ร้อยละ70 ,  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพิ่มให้ได้มากกว่าร้อยละ 55  , โรคสมาธิสั้น ตั้งเป้าให้ได้ร้อยละ 9 , โรคออทิสติก ตั้งเป้าให้ได้ร้อยละ 11  ผลงานในรอบ 3 เดือนมานี้ พบว่าบรรลุตามเป้า

โดยเฉพาะเด็กออทิสติก ยอดเข้าถึงบริการเพิ่มสูงกว่าเป้า 3 เท่าตัว ในอนาคตจะเร่งเพิ่มการเข้าถึงของเด็กป่วย 2 โรคนี้ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยทั่วโลก  

และ โรคสุดท้ายคือผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดมาจากการติดสุรา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดใหม่ที่เพิ่มในปี 2561 เนื่องจากผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก

ส่วนเรื่องสำคัญคือ การเพิ่มการเข้าถึงบริการเฉพาะทางของผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงต้องพบผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ในโรงพยาบาลจิตเวชและสถาบันเชี่ยวชาญในสังกัดกรมสุขภาพจิต 19 แห่งทั่วประเทศ 

ซึ่งโดยเฉลี่ยมีผู้ป่วยจิตเวช ที่แผนกผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 200- 400 คน กรมสุขภาพจิตมีนโยบายเพิ่มมาตรฐานบริการ และความรวดเร็ว  จะลดเวลารอคอยผู้ป่วยให้สั้นที่สุด ลดการสูญเสียเวลาของญาติด้วย

กรณีของผู้ป่วยนอกรายเก่า ที่นัดติดตามผลการรักษา จะใช้เวลาไม่เกิน 70 นาที   ส่วนกรณีของผู้ป่วยรายใหม่ใช้เวลาไม่เกิน 110 นาทีสามารถรับยากลับบ้านได้

เนื่องจากผู้ป่วยรายใหม่ต้องใช้เวลาในการตรวจที่ละเอียดทั้งผู้ป่วยและญาติ  ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจเพิ่มเติมทางด้านจิตวิทยา

นอกจากนี้ในที่ประชุมวันนี้ ยังได้หารือมาตรการป้องกันผู้ป่วยจิตเวชที่ก้าวร้าวและอาละวาด ทำร้ายคนอื่นซึ่งปรากฎเป็นข่าวบ่อยครั้งด้วย  

อย่างไรก็ตาม จากรายงานของ กรมสุขภาพจิต ระบุว่า โรงพยาบาล 19 แห่งทั่วประเทศ  ผู้ป่วยรอไม่นาน กลับบ้านเร็ว  รายเก่าไม่เกิน 70  นาที ส่วนรายใหม่ไม่เกิน 110  นาทีนั้น ยังโลกสวย คลาดเคลื่อนจากสถานการณ์ในโลกความจริง  

จากการสอบถาม ติดตามผู้ป่วยจิตเวช  จำนวนกว่า 30 คน พบว่านานกว่านั้นประมาณหลายเท่า ซึ่งมีความข้องใจกับรายงานของโรงพยาบาล 19 แห่งทั่วประเทศ 

เพราะหากใช้การนับเวลาจากจุดยื่นบัตรผู้ป่วย ไปจนกระทั่ง การตรวจคัดกรอง การชั่งน้ำหนัก วัดความดัน จุดนี้จะใช้เวลาเกือบ 30 นาที

โดยจากข้อมูลคนไข้รายเดิม  30 นาที ที่บอกนี้คือ “นับวันที่เร็วที่สุด” จากนั้นจะรับบัตรคิวเพื่อไปรอแพทย์หน้าห้องตรวจ ซึ่ง 40 นาทีเป็นไปไม่ได้ หากจับเวลาจากการนั่งรอก็นานกว่า 30 นาที

จากนั้นพบแพทย์ หากต้องการยาอย่างเดียวก็ไม่นาน และนั่งรอใบสั่งยาจากพยาบาลหน้าห้องตรวจอีก 20-30 นาทีจากนั้นไปช่อง ยื่นใบสั่งยา  และ ไปช่องชำระเงิน  นั่งรอจุดนี้  20 นาที หรือ นานกว่านั้น จึงจะครบทุกขั้นตอน

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักบอกว่า การบริการในบางแห่ง มีการชำรุดของระบบบัตรคิวนานร่วมปีแล้ว และ อยากให้เป็น One Stop Service เนื่องจากทุกวันนี้มีจุดที่ต้องทำ 8 ช่อง เยอะกว่าโรงพยาบาลทั่วๆไป อีก  

www.medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่

"Health News Leader Thailand and Health Data Science" 

https://www.facebook.com/Dr.sasook

26 มกราคม 2018

ผู้ชม 991 ครั้ง

Engine by