เฝ้าระวัง วัยรุ่น นักเที่ยวราตรี ปาร์ตี้ “Club Drugs” ทั้งคอนโด และ ผับ ใช้ “ยาเค ยาอี”

หมวดหมู่: HERBAL ALTERNATIVE MEDICINE

สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างกว้างขวาง และรุนแรงมากขึ้น

โดยเฉพาะ ในหมู่วัยรุ่นและนักท่องราตรีที่นิยมใช้ Club Drugs ซึ่งหมายถึงยาและสารเสพติดที่ใช้ในสถานบันเทิงที่มีการเต้นรำ มีการแพร่ระบาดตามเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว และแถบชายทะเลของประเทศ

กองบรรณาธิการ medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพและ เพจ sasook รายงานว่านายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับไทย Club Drugs ที่ใช้ได้แก่ ยาอี ( ecstacy ) และยาเค หรือ คีตามีน ( ketamine ) เป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ คีตามีน จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มีข้อบ่งใช้ในทางการแพทย์เพื่อเป็นยาสลบ

นอกจากนี้ยังใช้บรรเทาอาการหอบหืดในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตีบเรื้อรัง ใช้บรรเทาอาการปวดหลังเข้ารับการผ่าตัดและช่วยลดการใช้ยามอร์ฟีน ใช้บำบัดอาการซึมเศร้าในโรคอารมณ์สองขั้ว เป็นต้น

ปัจจุบันมีการผลิตคีตามีนรูปแบบ ยาผงสีขาวมาจำหน่าย โดยคีตามีนจะออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรง เมื่อเสพเข้าไปจะรู้สึกเคลิบเคลิ้ม กระบวนการทางความคิด การรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภาพ แสง สี เสียงเปลี่ยนแปลงไป ร่างกายเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กัน

หากใช้คีตามีนในปริมาณมากจะทำให้เกิดการกดการหายใจ และหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการทางจิต ประสาทหลอน หูแว่ว กลายเป็นคนวิกลจริตได้

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่า การใช้คีตามีนปริมาณมาก จะทำให้เป็นโรคกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปวดแสบปวดร้อนเมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะ จนถึงขั้นต้องผ่าตัดเปลี่ยนกระเพาะปัสสาวะเพื่อใส่กระเพาะปัสสาวะปลอม

ในปัจจุบันถึงแม้จะมีมาตรการทางกฎหมายออกมาควบคุมคีตามีนอย่างเข้มงวด แต่ยังพบว่ามีการนำคีตามีนไปใช้ในทางที่ผิดเพิ่มมากขึ้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี มีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของการใช้คีตามีนในทางที่ผิด

จึงทำการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลตัวอย่างคีตามีนที่ส่งตรวจวิเคราะห์จากสถานีตำรวจในภาคตะวันออกของปีงบประมาณ 2557 – 2560 จำนวน 87 ตัวอย่าง

แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ ผงละเอียดสีขาวจำนวน 64 ตัวอย่าง (73.6%)  และของเหลวใสบรรจุในขวดยาฉีดแก้วปริมาตร 8 - 10 ml จำนวน 23 ตัวอย่าง (26.4%) ดำเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยวิธี Thin Layer Chromatography (TLC) และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารบริสุทธิ์ด้วยวิธี Gas Chromatography (GC)

ผลการตรวจวิเคราะห์ ตรวจพบคีตามีน 85 ตัวอย่าง (97.7%) และมีความบริสุทธิ์อยู่ในช่วง 68.1 – 99.9%

นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวอย่างสารละลายคีตามีนที่พบในปัจจุบัน มักจะบรรจุอยู่ในขวดที่มีฉลากที่แปลกไปจากเดิม เช่น ฉลากระบุว่าเป็นคอนแทคเลนส์ น้ำยาละลายขี้หู เป็นต้น

เพื่อให้ง่ายแก่การลักลอบขนส่ง ขาย และนำไปใช้ในทางที่ผิด ข้อมูลนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพิ่มเติมของ medhubnews.com พบว่าพื้นที่ตามที่มีการแจ้งเบาะแสเข้ามาทาง ตำรวจท่องที่ ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออก ที่มีทะเล

เช่น พัทยา บางแสน  เกาะเสม็ด ฯลฯ บรรดาวัยรุ่น นักท่องเที่ยวราตรีบางกลุ่ม มักจะนำไปเป็นอุปกรณ์สร้างความสนุกสนาน เคลิบเคลิ้ม เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ 

ขณะที่วงการแพทย์ มีแพทย์ไม่ประสงค์ออกนาม ขอความกรุณานักข่าว medhubnews.com  ออฟเรคคอร์ด ( ห้ามเผยชื่อ สกุล ) แต่สามารถให้ความรู้ได้ 

ซึ่งพบว่า คีตามีน ใช้บำบัดอาการซึมเศร้า ในโรคอารมณ์สองขั้ว หรือ ผู้ป่วย “ไบโพลาร์” เป็นต้น ซึ่งการตรวจทางปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดจึงต้องกระทำในโรงพยาบาลที่มีนักวิทยาศาสตร์ และ นักเทคนิคการแพทย์

เพราะอุปกรณ์ทดสอบเบื้องต้นอาจจะส่งผลให้เกิดการคลาดคลื่อนได้ และแพทย์ผู้นี้ยังได้ให้ข้อมูลถึงสมุนไพรกัญชา ใบกระท่อมด้วย ซึ่งทางการแพทย์ในนานาชาติ ถือเป็นนวัตรกรรมทางเลือกเพื่อสุขภาพ มีกาารควบคุมอย่างถูกกฏหมาย เปลี่ยนมาบำบัดรักษาโรคมะเร็ง และ ใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ แล้ว 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com

ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

24 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 2027 ครั้ง

Engine by shopup.com