"มาตรฐานสปานวดไทย" ห้ามแฝงเซ็กซ์ "ห้องนวด" ต้องไม่ลับตาคน

หมวดหมู่: HERBAL ALTERNATIVE MEDICINE

 

MED HUB NEWS -  ช่วงกฎหมายใหม่ออกมาแบบนี้ ผู้ประกอบการค่อยๆ ปรับตัวกันไป บางรายทุนน้อยก็ค่อยๆ ขยับขยาย แต่ขอให้บริการลูกค้าด้วยความปลอดภัย และ ไม่แพงจนเกินไป จะทำให้เกิดผลดี

เนื่องจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( สบส. ) แม้จะมีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานกิจการสปา และนวด แต่ก็ส่งเสริม พร้อมให้ความรู้ ผู้ประกอบการ ดีๆและ คุ้มครองประชาชน ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ยกระดับ “เมืองไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ medhubnews.com  เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook ได้รายงานว่า นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานกิจการสปาและ นวด ในเขตกรุงเทพฯว่า ตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และกฎหมายลูกที่ออกตาม พ.ร.บ.นี้

กำหนดให้ผู้ที่จะเปิดร้านสปา หรือร้านนวดต้องมีใบอนุญาตจากกรมสบส. โดยต้องผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1.) มาตรฐานด้านสถานที่

เช่น สถานที่ต้องสะอาดมีการจัดการตามหลักสุขาภิบาล มีความเหมาะสมไม่มิดชิดลับตา 2.) มาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่พร้อมใช้งาน มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างถูกสุขลักษณะ

ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความชำนาญ 3.) มาตรฐานด้านการให้บริการ เช่น เครื่องแบบสำหรับผู้ให้บริการต้องรัดกุม สุภาพ  สะอาดเรียบร้อยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานฯลฯเป็นต้น

โดยหากผ่านการประเมินทั้ง 3 ด้าน จึงจะพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการได้ทั้งนี้ กิจการนวดและสปาในเขตกรุงเทพฯอยู่ในการดูแลของกรมสบส.

ในส่วนภูมิภาคนั้นได้มีการมอบอำนาจให้แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในการตรวจมาตรฐานและออกใบอนุญาต

“กรมฯมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการจากร้านที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน โดยประชาชนเองก็ต้องสังเกตร้านก่อนจะเข้ารับบริการด้วยว่าได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยมีหลักฐานสำคัญคือ 1)ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ 2)ใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการ ( กรณีร้านสปา )

3 ) สติ๊กเกอร์มาตรฐาน สบส.ตามประเภทกิจการ และผู้รับบริการต้องประเมินอาการตนเองเบื้องต้น ก่อนไปเข้ารับบริการด้วยว่ามีอาการป่วย

เช่น มีไข้สูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส มีกระดูกพรุน แตก หัก ปริ ร้าว ข้อเคลื่อน เพิ่งผ่าตัด หรือมีการอักเสบจากการติดเชื้อ ฯลฯ หรือไม่ หากมีอาการดังกล่าว ห้ามนวดเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายได้”

หากพบเจอนวดแฝงเซ็กซ์ ส่งข้อความอินบ็อก  แจ้งเบาะแส ต่างๆ รายละเอียด เพื่อหยุด ! บุคคล ทำลายวิชาชีพของ หมอนวดดีๆ   ( ข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับ  ) 

ตัวอย่างมาตรฐาน กิจการสปา และ นวดไทย จาก อภัยภูเบศรเดย์สปา 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News  

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก  เพจ sasook  

17 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 2456 ครั้ง

Engine by shopup.com