หยุดทำลาย วิชาชีพนวดไทย ! "กรม สบส." สร้างมาตรฐาน "ใบรับรองหลักสูตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร" เน้นองค์ความรู้

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ www.medhubnews.com  เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook ได้รายงานว่า พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) มอบหมายให้ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองหลักสูตร วุฒิบัตร หรือ ประกาศนียบัตร ที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ให้รับบริการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรืองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุน องค์ความรู้ด้านสปาและนวดเพื่อสุขภาพ

พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร ถึงแนวทางปฏิบัติ การยื่นขอรับรองหลักสูตรตามโครงสร้างหลักสูตรกลาง และสามารถลงบันทึกข้อมูลของผู้ให้บริการที่สำเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ

และเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

www.medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่

ข่าวจริง.......ชัวร์

"Health News Leader Thailand and Health Data Science" 

https://www.facebook.com/Dr.sasook

31 มกราคม 2561

ผู้ชม 822 ครั้ง

Engine by shopup.com