ช่องโหว่ พ.ร.บ.สถานประกอบการฯ “ธุรกิจนวดสปา” แฝงเซ็กซ์มาแรง แซง “อาบอบนวด”

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY

 

MED HUB NEWS -  หลังจาก พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ออกมาแล้ว ทำให้ช่วงนี้กฎหมายลูก หรือ กฏกระทรวง ทยอยออกมาบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรมสบส. ) ได้ทดสอบ และประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการฯครั้งที่ 1/2560 จำนวน 907 ราย 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com รายงานว่า นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการทดสอบฯ

รวมทั้ง ผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงแนวทางการขอรับใบอนุญาต และการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของผู้ดำเนินการฯตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยจัดอบรม 2 วัน มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 500 คน ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กฎหมายกำหนดให้กิจการสปา ต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการฯอยู่ประจำสถานประกอบการตลอดเวลาที่เปิดทำการและหากผู้ใดทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการฯ

โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทกรมสบส.ในฐานะหน่วยงานที่ควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จึงได้จัดทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า ผู้ดำเนินการสปา ( Spa Manager ) ประจำปี 2560 ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 907 ราย 

ซึ่งบุคคลที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบฯประจำปี 2560 และต้องการประกอบอาชีพเป็นผู้ดำเนินการฯ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฯ

ผ่านทางwww.spa.hss.moph.go.thและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB Netbank

ทั้งนี้ สามารถเลือกระบุได้ว่าจะรับใบอนุญาตที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือรับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใกล้บ้าน ทั้งนี้ ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิด 5 คดีสำคัญ

ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ทรัพย์ ยาเสพติด การค้ามนุษย์และค้าประเวณี ซึ่งหากกรมฯตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบรายใดขาดคุณสมบัติหรือแสดงหลักฐานเท็จ จะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฯ และประกอบอาชีพนี้ได้

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ยังมีช่องโหว่ให้สปาบางแห่ง มีการแอบแฝงให้บริการทางเพศอีกมากมาย โดยทางวิชาชีพ "หมอนวดดี มีจรรยาบรรณ ไม่ทำแอบแฝง" ได้มีเครือข่ายนวดสปาจำนวนมาก และ รณรงค์สร้างสีขาวให้วิชาชีพ

ล่าสุดกลุ่ม "หมอนวดดี มีจรรยาบรรณ ไม่ทำแอบแฝง" ระบุว่า ใครมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ .. เลิกเถอะนะ ไม่งั้นอย่าเรียกตัวเองว่า "หมอนวดดี"  คนดี ไม่เหยียบหัวใครเพื่อขึ้นไปที่สูง

และเมื่อขึ้นสูง.. "จงขึ้นที่สูง เพื่อให้--มองเห็นได้กว้างไกล-- ไม่ใช่ขึ้นไป --เพื่อโชว์-- ให้คนอื่นเห็น"

ขณะที่มีวิชาชีพผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ไม่เห็นด้วยอย่างแรงที่ช่องทีวีแห่งหนึ่งนำเสนอข่าวเรื่องค้ากามในสปา เพราะแบบนี้ แล้วญาติพี่น้องเรา คนที่รู้จักเราจะมองอาชีพนี้อย่างไร เพราะตีแผ่แต่ในด้านลบ คนที่เค้าทำงานจริงๆ ก็แย่

ส่วน ผู้ดำเนินการสปา ( Spa Manager ) บางคน เห็นด้วยกับการออกมาบอกกล่าวให้สังคมรู้ และ หน่วยงานรัฐได้ดำนินการ เพราะปัจจุบันผู้ดำเนิน “ธุรกิจ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดสปา” บางส่วน มีการทำแอบแฝงเซ็กซ์

เพราะมาแรงมาก เงินสะพัดมาแทนที่ “อาบอบนวด” เนื่องจากตำรวจปราบปราม ปิดเกือบหมด โดยให้สังเกตราคาจะอยู่ที่ 2500 บาท การรับสมัครหมอนวดชายหญิงต้องหล่อสวย ไม่ถามเรื่องการนวด รายได้ดี 

กลวิธีของ นวดสปาแอบแฝงเซ็กซ์ จะแยกรายจ่ายของลูกค้าเป็นสองส่วน ให้เจ้าของแค่ค่านวดสปา ส่วนค่าเซ็กซ์ตกลงราคากันเอง มีทั้งใช้มือชักว่าว และ สอดใส่อีกราคาหนึ่งด้วย หากไม่แจ้งให้สื่อทราบ ก็ไม่มีคนรู้ ทำให้ภาพรวมเสื่อมเสีย

ทาง กองบรรณาธิการ medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook ขออยู่เคียงข้างกลุ่ม "หมอนวดดี มีจรรยาบรรณ ไม่ทำแอบแฝง"

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

 

28 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 2113 ครั้ง

Engine by shopup.com