ก.พ.พิจารณา "อัตรากำลังคนสาธารณสุข" ตามที่ได้ยื่นทบทวนเยียวยาค่าตอบแทน 13 ครั้ง ขณะนี้รอคำตอบ "สิทธิ - ประโยชน์”

หลังจาก กลุ่มสหวิชาชีพ อดีตพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข “ตัวแทนวิชาชีพพยาบาลฯ” และ สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่จุดบริการประชาชน 1111 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ กระทรวงการคลังนั้น  

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook รายงานว่า พทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ ขอความเป็นธรรมให้กับพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555

โดยได้ทำหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.) ทบทวนหลักเกณฑ์การเยียวยา เรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 20 เมษายน 2559 ถึงปัจจุบัน รวม 13 ครั้ง 

ซึ่งการส่งหนังสือติดตามครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่าง รอสำนักงาน ก.พ. พิจารณา 

นอกจากนี้ ยังได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เรื่องขอให้พิจารณาการนับระยะเวลาก่อนบรรจุเข้ารับราชการมานับรวมกับอายุราชการ เพื่อใช้ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ 

โดยกระทรวงการคลังได้แจ้งว่า ไม่มีข้าราชการกลุ่มใด ที่จะมีสิทธินำระยะเวลา การดำรงตำแหน่งประเภทอื่นมานับรวมเป็นเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ ทั้งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้างประจำ

 

www.medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่

ข่าวจริง.......ชัวร์

"Health News Leader Thailand and Health Data Science" 

https://www.facebook.com/Dr.sasook 

ภาพจาก OCSC, สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย

20 มีนาคม 2561

ผู้ชม 2013 ครั้ง

Engine by shopup.com