จังหวัดพังงา จับมือ สสจ. -ฐานทัพเรือ เริ่มขับเคลื่อน ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เปิด "โครงการ Andaman Hub Medical Network" ยกระดับ "บริการทางการแพทย์ - การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล"

กองบรรณาธิการ www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook รายงานว่า นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา ได้ลงพื้นที่ ณ ฐานทัพเรือพังงา โดยมี กองทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดพังงา นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  พร้อมด้วยนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พล.ร.ต.วลงกรณ์ โอสถานนท์ ผบ.ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

ได้ร่วมจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการใช้เรือพยาบาล ในโครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฎิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเล

และจัดตั้ง ศูนย์บริการทางการแพทย์เขาหลัก ( Andaman Hub Medical Network ) ภายใต้ปฎิบัติการเรารักพังงา มุ่ง 5 ด้าน ความสะอาด กีฬา การท่องเที่ยวความปลอดภัย อาชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่จังหวัดพังงา

หน่วยงานหลัก 3 หน่วยคือ จังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ฐานทัพเรือพังงา ร่วมลงนามข้อตกลง จากนั้นได้ทำพิธีไหว้แม่ย่านางเรือที่บริเวณท่าเรือฐานทัพเรือ เรือสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 3 ลำ แต่ได้นำมาจัดพิธีไหว้แม่ย่านาง จำนวน 1 ลำก่อน ส่วนที่เหลืออีก 2 ลำจะได้ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำต่อไป

ทั้งนี้ ครม.มีมติเห็นชอบตาม โครงการ Andaman Hub Medical Network และสภานิติบัญญัติมีมติเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2560 ตามแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ( กลุ่มจังหวัด ) โดยอนุมัติงบประมาณรวม 247,400,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมหลัก

1.จัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลในการท่องเที่ยว ( Boat Ambulance ) 2.จัดตั้งหน่วยปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย (Marine Rescue) 3.จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแบบบูรณาการ การแพทย์ฉุกเฉินเขาหลัก 4.จัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเขาหลัก ( Khao -Lak Emergency Medical Center)

5.พัฒนาศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเขาหลักสู่ความเป็นเลิศ ( Excellence Emergency ) 6.พัฒนาโครงสร้างในการจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเขาหลัก ( Khao-Lak Emergency Medical Center )

สิ่งที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้รับหลักๆ คือ 1.สร้างความั่นใจใน ระบบบริการการแพทย์ และการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

2.ลดภาวะแทรกซ้อน และอัตราการเสียชีวิตจากภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ 3.มีศูนย์บริการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐาน ในระดับสากลในแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

4.นำมาสู่การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพังงาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมระดับประเทศอย่างยั่งยืน

www.medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่

....ข่าวจริง ชัวร์ 

"Health News Leader Thailand and Health Data Science" 

https://www.facebook.com/Dr.sasook

27 กุมภาพันธ์ 2018

ผู้ชม 676 ครั้ง

Engine by shopup.com