บทความ

ทำความรู้จัก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง ด้วยความเป็นเลิศ

 ทำความรู้จัก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง ด้วยความเป็นเลิศ

News Update - วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564  หลังจาก “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป

และโรคเฉพาะทางแล้ว มานานกว่าสามปี หลายๆ ท่านที่รักสุขภาพ อยากชมอุปกรณ์ และ เครื่องไม้ เครื่องมือ ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค และ เท่าเทียม  

อาคาร “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ”

ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชม ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และ “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” 

พร้อมระบุว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  มุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงจัดตั้ง ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  เป็นสถานพยาบาลขนาด  50 เตียง บนพื้นที่ 17 ไร่

ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง

โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 ภายในศูนย์การแพทย์ฯ ประกอบด้วยแผนกต่าง ๆ ได้แก่

แผนกผู้ป่วยนอก  ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้วยขนาดพื้นที่ ทั้งสิ้น 470 ตารางเมตร แบ่งเป็นโถงพักคอย และเคาน์เตอร์พยาบาล ห้องตรวจ จำนวน 10 ห้อง

ห้อง Treatment ห้องฟันและ X-Ray ฟัน ห้องให้คำปรึกษา และส่วนสนับสนุนทางการแพทย์ บริการในแผนกผู้ป่วยนอกประกอบด้วย คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ คลินิกจักษุ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกส่งเสริมสุขภาพ และคลินิกทันตกรรม

ขณะที่ แผนกผู้ป่วยในประกอบ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 440 ตารางเมตร ประกอบด้วยหอผู้ป่วยรวมจำนวน 30 เตียง  แผนกผู้ป่วยใน ( เดี่ยว ) ขนาดพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องพักผู้ป่วย ( เดี่ยว ) พร้อมห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง

แผนกผู้ป่วยวิกฤต ขนาดพื้นที่ประมาณ 270 ตารางเมตร ประกอบด้วยหอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน 10 เตียง ซึ่งประกอบด้วยห้องผู้ป่วยวิกฤต Isolate, Anti-Room และ ห้องล้างไตจำนวน 2 เตียง   และ เตียงสังเกตอาการค้างคืน จำนวน 9 เตียง

นอกจากนี้ ยังมี โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์  เป็นหน่วยงานภายใต้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยมีความร่วมมือในการจัดทำ หลักสูตรอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ Monash University ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ

ทั้งนี้ก็เพื่อผลิต นักอัลตราซาวด์ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมการบริการทางการแพทย์ และยกระดับมาตรฐานบริการ และ วิชาการทางด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ของประเทศไทย

จากที่ได้เยี่ยมชมทุกๆ มุมแล้วจะพบว่ามีการรักษาผู้ป่วยด้วยทีมแพทย์ และพยาบาลที่เชี่ยวชาญ ตลอดจนเทคโนโลยีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากลเลยทีเดียว

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ 

Thailand Health and Wellness News  

02 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 3846 ครั้ง

Engine by shopup.com