บทความ

กรมวิทย์ ยกระดับมาตรฐาน ฟ้าทะลายสมุนไพร ฟ้าทะลาย ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย ผลิต "สารมาตรฐาน DMS cRS" คุมคุณภาพ "ฟ้าทะลายโจร"

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลิตสารมาตรฐานสมุนไพรชนิดแรก DMS cRS ควบคุมคุณภาพ ฟ้าทะลายสมุนไพร ฟ้าทะลาย ฟ้าทะลายโจร

จากกรณี ข่าว ฟ้าทะลายสมุนไพร ฟ้าทะลาย ฟ้าทะลายโจร ผู้ป่วยโควิด 19 ใช้เป็น ยารักษาโควิด มากกว่า 90% หาย รวมทั้ง เทศบาลเมืองปราจีนบุรีติดโควิด ด้วย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ [2] ได้ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( Department of Medical Sciences Reference Standards, DMScRS) ด้านยาและวัตถุเสพติด

เพื่อใช้ในงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และเภสัชผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาด โดยใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ เพื่อให้ทราบคุณภาพและปริมาณสาระสำคัญ ของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน

โครงการผลิต DMScRS ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสารมาตรฐาน ไว้ใช้ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันได้มีการผลิต DMScRS จำนวนทั้งสิ้น 213 ชนิด 


สำหรับใช้ในงานควบคุมคุณภาพยา งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวิธีวิเคราะห์มาตรฐาน รวมทั้งงานอรรถคดีด้านยาและวัตถุเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปัจจุบันมีการจำหน่ายให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ประเทศไทยได้ใช้สารมาตรฐานที่มีคุณภาพ และมีราคาถูก

ซึ่งเมื่อเทียบกับการสั่งซื้อสารมาตรฐาน  จากต่างประเทศ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

และยังเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายและส่งออกต่อปีจำนวนหลายพันล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนาวิธีการผลิต และคุณภาพของ DMS cRS  อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพในระดับสากล

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ห้องปฏิบัติการ ที่นำไปใช้และมีเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตสารมาตรฐานให้ครอบคลุมชนิดของเภสัชภัณฑ์มากขึ้น

นอกจากนี้ยังเพิ่มการผลิต สารมาตรฐานสมุนไพร เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยในปี พ.ศ.2560

ได้ผลิต “สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Andrographolide ( Andrographolide DMScRS )”  ซึ่งเป็นสารมาตรฐานสมุนไพรชนิดแรก

โดยได้จากการสกัดสารแอนโดรกราโฟไลด์ ( Andrographolide) จากใบและต้น ฟ้าทะลายโจร [1] Andrographolis paniculata (Burm.F.)

แล้วนำมาทำให้บริสุทธิ์จนสามารถผลิตเป็นสารมาตรฐาน Andrographolide DMScRS มีคุณภาพเทียบเท่า สารมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาแต่ราคาต่ำกว่าถึง 5 เท่า

เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และ  ผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจรในท้องตลาด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการนำฟ้าทะลายโจรมาผลิตเป็นยารูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น

เนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข  และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ

“จากการสำรวจคุณภาพยาฟ้าทะลายโจรที่ใช้ในโรงพยาบาล และ ท้องตลาดในปัจจุบันพบว่ามี บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด ห้างธงทองโอสถ และโรงพยาบาลอุดรธานี ที่ผลิตฟ้าทะลายโจรแคปซูลเข้ามาตรฐานตามข้อกำหนดในตำรายาสมุนไพรไทย

ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มตัวอย่าง จากบริษัทอื่นๆ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพยาฟ้าทะลายโจรและยาสมุนไพรตัวอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทย 

 

แหล่งอ้างอิง [1] ฟ้าทะลายสมุนไพร วิกิพีเดีย

[2] เว็บไซต์ทางการ สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แท็ก : ฟ้าทะลาย, ฟ้าทะลายโจร, ฟ้าทะลาย, ฟ้าทะลายสมุนไพร, ยารักษาโควิด, ติดเชื้อโควิด 19, เทศบาลเมืองปราจีนบุรีติดโควิด, อภัยภูเบศร, โรงพยาบาล อภัยภูเบศร, ฟ้าทะลายสมุนไพร, ฟ้าทะลายสมุนไพรสรรพคุณ, อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ฟ้าทะลายอภัยภูเบศร, ฟ้าทะลายอภัยภูเบศรราคา, ฟ้าทะลาย แคปซูล ราคา, อภัยภูเบศร เจ้าของ, ร้านอภัยภูเบศร สาขาใกล้ฉัน, ร้านอภัยภูเบศร มีที่ไหนบ้าง, สมุนไพรอภัยภูเบศร ซื้อที่ไหน, ตัวแทนจําหน่ายสมุนไพรอภัยภูเบศร, ร้านอภัยภูเบศร สาขา อนุสาวรีย์, อภัยภูเบศรมีขายที่ไหนบ้าง, เว็บไซต์สุขภาพ  

21 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 3808 ครั้ง

Engine by shopup.com