เจ๋ง ! ยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยให้ "โลกรู้ เรารู้" ผลิต "สารมาตรฐานสมุนไพรชนิดแรก" ควบคุมคุณภาพ "ยาฟ้าทะลายโจร"

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook รายงานว่า นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า สำนักยา และวัตถุเสพติด ได้ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( Department of Medical Sciences Reference Standards, DMScRS) ด้านยาและวัตถุเสพติด

เพื่อใช้ในงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และเภสัชผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาด โดยใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ เพื่อให้ทราบคุณภาพและปริมาณสาระสำคัญ ของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

โครงการผลิต DMScRS ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสารมาตรฐาน ไว้ใช้ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันได้มีการผลิต DMScRS จำนวนทั้งสิ้น 213 ชนิด 
สำหรับใช้ในงานควบคุมคุณภาพยา งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาวิธีวิเคราะห์มาตรฐาน รวมทั้งงานอรรถคดีด้านยาและวัตถุเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปัจจุบันมีการจำหน่ายให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ประเทศไทยได้ใช้สารมาตรฐานที่มีคุณภาพ และมีราคาถูก ซึ่งเมื่อเทียบกับการสั่งซื้อสารมาตรฐาน  จากต่างประเทศ สามารถช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

และยังเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายและส่งออกต่อปีเป็นจำนวนหลายพันล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการพัฒนาวิธีการผลิต และคุณภาพของ DMS cRS  อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพในระดับสากล เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ห้องปฏิบัติการ ที่นำไปใช้และมีเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตสารมาตรฐานให้ครอบคลุมชนิดของเภสัชภัณฑ์มากขึ้น

นอกจากนี้ยังเพิ่มการผลิต สารมาตรฐานสมุนไพร เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยในปี พ.ศ.2560 ได้ผลิต “สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Andrographolide ( Andrographolide DMScRS )”  ซึ่งเป็นสารมาตรฐานสมุนไพรชนิดแรก

โดยได้จากการสกัดสารแอนโดรกราโฟไลด์ ( Andrographolide) จากใบและต้นฟ้าทะลายโจร Andrographolis paniculata (Burm.F.) แล้วนำมาทำให้บริสุทธิ์จนสามารถผลิตเป็นสารมาตรฐาน Andrographolide DMScRS มีคุณภาพเทียบเท่า สารมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ราคาต่ำกว่าถึง 5 เท่า

เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และ  ผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจรในท้องตลาด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการนำฟ้าทะลายโจรมาผลิตเป็นยารูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น

เนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข  และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพรเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ

 “จากการสำรวจคุณภาพยาฟ้าทะลายโจรที่ใช้ในโรงพยาบาล และ ท้องตลาดในปัจจุบันพบว่ามี บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด ห้างธงทองโอสถ และโรงพยาบาลอุดรธานี  ที่ผลิตฟ้าทะลายโจรแคปซูลเข้ามาตรฐานตามข้อกำหนดในตำรายาสมุนไพรไทย

ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสุ่มตัวอย่าง จากบริษัทอื่นๆ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพยาฟ้าทะลายโจรและยาสมุนไพรตัวอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทย” นายแพทย์สุขุม กล่าว

ข่าวจริง.......ชัวร์

"Health News Leader Thailand and Health Data Science" 

https://www.facebook.com/Dr.sasook 

 

 

26 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 1215 ครั้ง

Engine by shopup.com