ควรดีใจ ไม่ต้องงง "เจ้าของนวดสปา" โล่งใจ ! "กรม. สบส" แก้ไขประกาศกระทรวง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ออกจาก "กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ"

ความคืบหน้าเรื่องของกฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook รายงานว่า นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรมสบส. ) เปิดเผยว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

โดยตัดกิจการสปาและกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพออกจาก กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบการ ไม่ต้องขออนุญาตกับท้องถิ่นอีกต่อไป โดยส่วนกลางให้มายื่นขออนุญาตที่กรมสบส.ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ส่วนภูมิภาคให้ยื่นขออนุญาต ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ในพื้นที่ 

ทั้งนี้ จะช่วยลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ทั้งยังลดภาระให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากไม่ต้องขอใบอนุญาตหลายใบและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน

ด้านนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการร้านสปา ร้านนวดที่มายื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯกับทางกรมสบส.หรือ สสจ.เท่านั้น

นอกจากนี้ สถานประกอบการสปา โดยเฉพาะสปาในโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตฯจะได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตด้วย หากไม่มีใบอนุญาตฯก็ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการยกเว้น และจัดเป็นสถานประกอบการฯเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

https://www.facebook.com/Dr.sasook 

หากแขวนป้ายชื่อร้านว่า สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือ นวดเพื่อเสริมความงาม โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องโดนโทษปรับอีกไม่เกิน 40,000 บาท

ผู้สนใจประกอบกิจการสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ สามารถศึกษารายละเอียดการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการได้ที่คู่มือประชาชนในเว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ( www.thaispa.go.th ) หัวข้อ “ข้อมูลเผยแพร่” หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7080 ในวันและเวลาราชการ 

www.medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่

ข่าวจริง.......ชัวร์

"Health News Leader Thailand and Health Data Science" 

https://www.facebook.com/Dr.sasook 

24 กุมภาพันธ์ 2018

ผู้ชม 655 ครั้ง

Engine by shopup.com