"จิตแพทย์" รพ.สวนปรุง เชียงใหม่ สุดล้ำ ! ใช้เทคโนโลยียุคดิจิตอล รักษา "ผู้ป่วยจิตเวช" ช่วยไม่ให้ขาดยา เดินทางลำบาก

กองบรรณาธิการ www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook รายงานว่า  นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์    อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะลงพื้นที่ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

โดย นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในเขตพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 มีประชากรรวมประมาณ 10 ล้านคน

ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเช่นในจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เป็นภูเขามากถึงร้อยละ 80 การเดินทางลำบาก ใช้เวลานาน และ มีค่าใช้จ่ายสูง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลขาดโอกาสในการได้รับบริการทางสุขภาพที่พึงได้จากโรงพยาบาลชุมชนที่มีเพียงแห่งเดียวในแต่ละอำเภอ

โดยเฉพาะผู้ป่วยทางจิตเวชซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง ต้องรับประทานยาเพื่อควบคุมอาการอย่างต่อเนื่อง  จึงมีความเสี่ยงในการขาดยาสูงทำให้อาการทางจิตกำเริบส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน

ทั้งนี้ ได้ให้โรงพยาบาลสวนปรุง เร่งพัฒนาการบริการประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงหรือพื้นที่ห่างไกล โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้  ให้เกิดประโยชน์ในภาคบริการจิตเวชให้ประชาชนเข้าถึงระบบการดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ด้าน นายแพทย์ธรณินทร์  กองสุข  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า  การพัฒนาดังกล่าว โรงพยาบาลสวนปรุงได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

พัฒนาระบบการตรวจรักษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

โดยที่ตำบลแม่ตื่น ห่างไกลจากตัวอำเภออมก๋อยประมาณ 90 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทางโดยสารรถประจำทางนานกว่า 3 ชั่วโมง มีประชากรรวมหนึ่งหมื่นกว่าคน มีผู้ป่วยจิตเวชในความดูแล  50 คน  และร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้รับการรักษา ที่ต่อเนื่อง เพราะยากจน เดินทางลำบาก  แต่ระบบริการทางอินเตอร์เน็ตนี้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมารับการรักษาถึง โรงพยาบาลสวนปรุง

ในการรับบริการตรวจรักษาทางอินเตอร์เน็ต ผู้ป่วยจิตเวชทั้งรายเก่าและรายใหม่และญาติจะเดินทางไปรอตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบล  แม่อุสุ เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจรักษาทางไกล

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจคัดกรองอาการเบื้องต้น  จากนั้นจะให้ จิตแพทย์ ที่อยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงตรวจ โดยจิตแพทย์จะสามารถมองเห็นตัวผู้ป่วย และประเมินอาการทางจิต ของผู้ป่วยจากการพูดคุยเหมือนนั่งอยู่ในห้องเดียวกันผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ 

จากการทดลองใช้ระบบพบว่าได้ผลดี  สามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางไปโรงพยาบาลสวนปรุงซึ่งเคยใช้ครั้งละประมาณ 500-1,000 บาท         

ลดการเสียเวลาในการทำงานได้อย่างมาก และได้รับยารักษาชนิดเดียวกันกับที่โรงพยาบาลสวนปรุงใช้  ลดการขาดยา ครอบครัวผู้ป่วยสุขใจขึ้น ชุมชนมีความปลอดภัย โดยโรงพยาบาลสวนปรุงจะขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ อีก ซึ่งจะประชุมวางแผนร่วมกับเขตสุขภาพในเดือนมีนาคมนี้

www.medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่

....ข่าวจริง ชัวร์ 

"Health News Leader Thailand and Health Data Science" 

https://www.facebook.com/Dr.sasook

31 มีนาคม 2561

ผู้ชม 1773 ครั้ง

Engine by shopup.com