เกี่ยวกับ / www.medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่ Med Hub News Company Profile : Med Hub News Digital News & Media

เกี่ยวกับ / Company Profile : Med Hub News ( Digital News & Media  )

1. Profile :  เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com  สัญลักษณ์ทางการค้า  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ M ใหญ่สีขาวพื้นสีเขียว และ ด้านล่างตัวอักษรภาษาอังกฤษสีเขียว Med Hub News  

ซึ่งสีของ เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com  สร้างเอกลักษณ์ในการจดจำ และ ภาพลักษณ์ขององค์กร ได้ดี คือ สีเขียว เป็นสีที่นิยมใช้ในกลุ่มแวดวงสุขภาพ ทำให้ง่ายแก่การยอมรับ และจดจำ เป็นสัญลักษณ์ของสถานพยาบาล มีการทำงานที่รวดเร็ว ความทันสมัย เป็นองค์กรยุคใหม่ที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ

ส่วนสีขาว ใช้เพื่อสร้างความเป็นระบบระเบียบ สะอาด อนามัย  ดูสะอาดตา โปร่งใส่จริงใจ

การดำเนินธุรกิจเว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com  Digital News & Media เป็นการดำเนินธุรกิจขนาดเล็กๆ ประกอบด้วยทีมงาน 4 คน นอกจากนั้นเป็นที่ปรึกษา ( ปัจจุบันดำเนินธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา อยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนบริษัท )

2. สถานที่ตั้ง สำนักงานชั่วคราว เลขที่ 22 / 35 Vibhavadi 60 Soi 2, Panya Place building Bangkhaen, Laksi, Bangkok 10210 , Thailand call 089 162 -0808

Social Media Follow us : www.medhubnews.com  www.facebook.com/Dr.sasook  

คณะทำงาน สำนักข่าว  เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

คุณกรรณิกา ปาลสุข ตันบุญเอก อดีตที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

คุณภานพ ใจเกื้อ  เลขาธิการ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ( ตั๊ก ) 

คุณไพสันต์ พรหมน้อย นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ผู้ร่วมก่อตั้งหนังสือพิมพ์มติชน และ ผู้ใหญ่ของ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ,TJA : Thai Journalist Association

คุณจุมพล โพธิสุวรรณ ( บ็อบ ) นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และ สื่อมวลชนอาวุโส 

คอลัมนิสต์

นางสาวเบญจวรรณ หมายมั่น แพทย์แผนไทยประยุกต์  หัวหน้าฝ่ายสื่อสารข้อมูล ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่  

นายอัครพงค์ นครแก้ว ผู้สื่อข่าวสายทหาร นสพ.มติชน , ช่อง 7 , TNN

คณะบรรณาธิการข่าว  

คุณณัฏฐกรณ์ ศิริบุตร บรรณาธิการข่าว ( ก็อปปี้ ) อดีตผู้ประกาศข่าว อมรินทร์ทีวี  34

คุณภาณุกานต์ รัตนสุข ผู้ช่วยบรรณาธิการ ( การ์ด )

คุณอัครพงค์ นครแก้ว บรรณธิการข่าวสายทหาร ( อาร์ต )  

คุณคริษฐ์ ขันทอง ( หน่อง ) บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ( ผู้แทนรับผิดชอบดำเนินธุรกิจทางกฎหมาย ในนามบุคคลธรรมดา

4 Positioning  ของสำนักข่าว medhubnews.com ที่เราวางไว้ คือการเป็นสื่อสารมวลชนสายสุขภาพดิจิตอลสายพันธุ์ใหม่  ศูนย์รวมข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ,Thailand Medical Hub News ธุรกิจบริการอุตสาหกรรมการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกาย และ ใจ 

ภายใต้วิสัยทัศน์ : จากโรงพิมพ์  สู่ การสร้างตำนานบทใหม่ ให้กับ สื่อสายสุขภาพ ในยุคดิจิตอลของประเทศไทย เพราะ ดิจิตอลคือชีวิต สุขภาพกาย ใจ  หนึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิต

5. ที่มา และ แนวคิดดำเนินธุรกิจ สื่อสารมวลชนสุขภาพดิจิตอล รวมไปถึงวิธีการคิดงานครีเอทีฟ ในสไตล์ของชาว Med Hub News ด้วยความที่เป็น “คนข่าว” อายุ 30 กว่าๆ แต่ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี

6. ข้อแตกต่างเหนือ คู่แข่งทางธุรกิจ คือ สำนักข่าว medhubnews.com เป็นสื่อสารมวลชนสายสุขภาพดิจิตอลที่เน้นเฉพาะทาง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายกว่าสื่อที่นำเสนอหลากหลาย ซึ่ง สำนักข่าว medhubnews.com  มีความน่าเชื่อถือในองค์กร

เนื่องจากสำนักข่าว medhubnews.com  ได้รับ Certificate From government and ASEAN Mass Communication Studies and Research Center University of the Thai Chamber of Commerce   จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหน่วยงานกึ่งรัฐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ลักษณะการทำงานคือ กองบรรณาธิการ จะไม่ใช่แอดมิน หรือ คนดูแลเว็บไซต์ เป็นผู้บริหาร หรือ ใช้วิธีการก๊อปข้อมูลแล้ววาง เนื้อหาทั้งหมดเกิดจากการผลิตขึ้นมากับแหล่งข่าว ซึ่งเรามีความพร้อมใน ธุรกิจ สำนักข่าว medhubnews.com  มีการศึกษา และ เตรียมพร้อมตั้งแต่ปี 2553 เพราะได้เห็นการดรอปของธุรกิจสิ่งพิมพ์

ดังนั้นทำให้เรามองว่า คนเสพข้อมูลข่าว พร้อมจะเลือกอ่านข่าวที่เป็นเว็บไซต์ของคนข่าวตัวจริง ที่ผ่านสนามข่าวมากมาย และด้วยการทำงานในอุดมการณ์ “วารสารศาสตร์” เราจึงยึดมั่นวิชาชีพวารสารศาสตร์ เพียงแต่เปลี่ยนแพลตฟอร์มจากสิ่งพิมพ์มาเป็นดิจิตอล

ดั่งที่ “อาจารย์ป๋อง พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร” ผู้ก่อตั้ง “หนังสือพิมพ์มติชน” ระบุว่า  แด่เพื่อนร่วมอาชีพ สื่อสารมวลชนทุกท่านคือกำลังใจ จากศรัทธา ความเชื่อมั่นในความภูมิใจ "อาชีวปฏิญานแห่งอาชีพ" ของพวกเรา นักข่าว -นักหนังสือพิมพ์-นักสื่อสารมวลชน "วารสารศาสตร์ยุบได้ แต่ไม่ตาย"

"วารสารศาสตร์" เป็น ราก เป็น แก่น เป็นโคน เป็น ต้น เป็นกิ่ง เป็นก้านใบ ของระบบการสื่อสาร และขบวนการสื่อสารทุกประเภท ทุกลักษณะการใช้.

7 จุดเด่นของแบรนด์ Med Hub News  คือคนข่าวมืออาชีพ รู้ลึกรู้จริง กล้าเขียน กล้าถกเถียงหาเหตุผล จึงทำให้กลุ่มเป้าหมาย จดจำเอกลักษณ์ของแบรนด์ Med Hub News  ได้ ออกมาในลักษณะเข้มข้น  ข่าวสะท้อน “ความจริง”  ด้วยข้อมูลงานวิจัยระดับนานาชาติ ที่ก้าวล้ำในด้านนวัตกรรม และ “กฎหมายการแพทย์”  มากมาย   

สำหรับการออกแบบสื่อ เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com  เนื้อหาเราทำให้ไปในทิศทางเดียวกัน คือ “สุขภาพแบบวาไรตี้”  เข้าถึงแหล่งข่าวได้ง่าย ผ่านการเขียนที่เป็นวาไรตี้ แต่แฝงด้วยสาระประโยชน์ บทความที่มาจากต้นตอจริงๆ ผ่านประสบการณ์การทำงานสื่อสารมวลชน ในกระทรวงสาธารณสุขกว่า 10 ปี

เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com  ดำเนินธุรกิจได้เพียง 6 เดือน แต่สามารถ ช่วยส่งเสริมให้คนในวงการสุขภาพ ประชาชน วิชาชีพด้านสุขภาพ เกิดการรับรู้ ( Brand Awareness ) ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

อีกทั้ง แบรนด์ Med Hub News  ยังง่ายต่อการจดจำ ( Brand Recognition ) ของกลุ่มเป้าหมายได้ดี เนื่องจากนำเสนอเนื้อหาที่หวือหวา

8. กลุ่มเป้าหมาย (  Target Group )

ประชากร เพศชาย เพศหญิง และ เพศทางเลือก อายุตั้งแต่  18 ปีขึ้นไป  โดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อ ทั้งหญิง และชาย  อายุ 25-45 ปี รวมทั้งเนื้อหา เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com  ได้เจาะกลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยเรียน วัยแรงงาน และ กลุ่มผู้สูงอายุ โดยสถิติจากการเข้าชมเนื้อหา เฉลี่ย 20,000 คนต่อวัน

9.  Health Awards 2017- 2018  รางวัลสื่อมวลชนประเภทออนไลน์ดีเด่น ด้านการนำเสนอข่าวการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และ สาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จัดโดย นางสาวอภินิตา ไชยชนะ  เลขาธิการสภาศาสนสัมพันธ์โลก ผู้อำนวยการ โครงการจัดการงานมอบรางวัล ASIA TOP AWARDS  2018 โดยมี พล.ท.อดิศรย์ โครพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นประธาน และ ผู้มอบรางวัล 

10. ที่มาของรายได้ ....การขายโฆษณา เหมือนธุรกิจข่าวสารทั่วไป คือ การขายโฆษณา หรือ Advertising Campaign ของ เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com  

แบ่งเป็น 1.แบนเนอร์หลัก 2. แบนเนอร์ด้านข้าง 3. คอนเทนต์ 4. Advertorial  ซึ่งแบนเนอร์ สามารถรองรับ อุปกรณ์ได้ทั้งหมด  PC / Tablet / Smart Phone

ราคาในส่วนของ  1.แบนเนอร์หลักด้านบนเว็บไซต์  อัตรา 20,000 บาทต่อหนึ่งเดือน มีขนาดใหญ่เต็มจอ ขนาด1920 / 768  แสดงผลทุกครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมงที่เข้าเว็บ และ เชื่อมต่อไปทางเฟสบุ๊คของลูกค้า  ตามตัวอย่างนี้

2 แบนเนอร์ด้านข้าง อัตรา 10,000 บาทต่อหนึ่งเดือน ขนาด 300 / 300 แสดงผลทุกครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมงที่เข้าเว็บ และ เชื่อมต่อไปทางเฟสบุ๊คของลูกค้า ตามตัวอย่างนี้

3 คอนเทนต์ หรือ บทความ อัตรา 15,000 บาทต่อหนึ่งเดือน ประกอบไปด้วยข่าวต่างๆ ของลูกค้า ไม่จำกัดเนื้อหา และ ภาพ ซึ่งคอนเทนต์นี้จะกระจายไปตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ทีมงานจะกระตุ้นทางโซเชี่ยลมีเดียทุกๆ วันอีกด้วย ( ลูกค้าชอบมากที่สุด ) ตามตัวอย่างนี้

4 Advertorial หรือ บทความที่ส่งเสริมการตลาดชัดเจน ลักษณะเดียวกับสกู๊ป อัตรา 15,000 บาทต่อหนึ่งเดือน ประกอบไปด้วย บทความ ข่าวของลูกค้า ไม่จำกัดเนื้อหา และ ภาพ ซึ่ง Advertorial นี้จะลงใน  www.medhubnews.com   ( เมด ฮับ นิวส์ดอทคอม )  ที่เข้ากับคอลัมน์นั้นๆ หรือ ตามที่ลูกค้าเลือก 

พิเศษ  Packaging Design : ลูกค้าลง Advertising 6  เดือน แถม 1 เดือน และ ลง Advertising 12 เดือน แถม 2 เดือน

เงื่อนไขการชำระเงิน หลังจากได้ลง Advertising Campaign  และเราได้ส่งลิ้งค์ให้ลูกค้าเสร็จแล้ว ทางลูกค้าชำระเงินในนามบุคคลธรรมดา  หักค่าเสียภาษี ณ ที่จ่าย 3%  โอนเงินเข้าธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายคริษฐ์ ขันทอง  ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-2-33371-2

(  ลักษณะการชำระเงินในช่วงนี้ เป็นแบบฟรีแลนซ์  ลูกค้าที่เป็นบริษัทใหญ่  สามารถออกใบหักภาษี  ณ ที่จ่ายได้เลย )

หากสนใจงานบริการ และเชื่อมั่นในการจัดทำ  Advertising Campaign อย่างมืออาชีพ ติดต่อ Med Hub News ( Digital News & Media   โทร 089 – 1620808  E – Mail : kris_nong@hotmail.com  , medhubnews@hotmail.com  

ขอแสดงความนับถือ

 คณะทำงานสำนักข่าว  เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com

29 มีนาคม 2561

ผู้ชม 325 ครั้ง

Engine by shopup.com