ย้ำเตือน ! นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพ ในโรงพยาบาลรัฐ

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY

นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว  มารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ โดย www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ เพจ sasook  รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข

ระบุถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเมียนมาร์ กัมพูชาและลาวว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทางการแพทย์ และสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีหลักประกันสุขภาพ โดย ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ  ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวแล้ว 909,448 คน และขึ้นทะเบียนออนไลน์อีกประมาณ 190,056 คน จากที่คาดการณ์ว่ามีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

ดังนั้น ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าว ที่ขึ้นทะเบียนออนไลน์ไว้แล้วมารับการตรวจสุขภาพ ภายใน 30 มิถุนายน 2561 ( สำหรับปีต่อไปรออัพเดทจาก medhubnews.com ) ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ 

ส่วนในกทม. ตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐ 12 แห่งใกล้บ้าน เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อที่เป็นอันตราย และรับการรักษา รวมทั้งการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ

โดยทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพพื้นฐาน เช่น เอกซเรย์ปอด เจาะโลหิตหาเชื้อซิฟิลิสและโรคเท้าช้าง เก็บปัสสาวะหาสารแอมเฟตามีน ตรวจการตั้งครรภ์ ตรวจหาโรคเรื้อนและควบคุมโรคพยาธิลำไส้

ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ผ่านมา ผลการตรวจ พบเชื้อวัณโรค 2,584 คน โรคซิฟิลิส 1,650 คน โรคเท้าช้าง 37 คน และโรคเรื้อน 6 คน ได้ให้การรักษาทุกคน รวมทั้งพบ ผู้ติดสารเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคจิตเวช รวม 637 ราย

ซึ่งหากตรวจพบโรคต้องห้ามในการทำงาน อาทิ โรคซิฟิลิสระยะที่ 3 วัณโรคระยะแพร่เชื้อ ติดสารเสพติด จิตฟั่นเฟือน ได้ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ให้ส่งกลับประเทศ

สำหรับ โรงพยาบาลรัฐ 12 แห่งในกทม.ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ โรงพยาบาลการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบัง  โรงพยาบาลสิรินธร

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ 

Thailand Health and Wellness News  

16 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 3067 ครั้ง

Engine by shopup.com