เจ้าของ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องขึ้นทะเบียนร้าน พนักงานนวด ผู้ดำเนินการสปา ต้องผ่านการสอบสปาเมเนเจอร์ทุกคน   

2019 เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้  รายงานว่า จากที่ได้นำเสนอข่าวไป

เรื่อง กรม สบส. รับสมัคร เปิด สอบสปาเมเนเจอร์ 2562 สอบผู้ดําเนินการสปา 2562 รอขึ้นทะเบียนหมอนวด สบส

สอบสปาเมเนเจอร์ 2562

ทั้งนี้ การรับสมัครก็เพื่อการ สอบสปาเมเนเจอร์ 2562 หรือ สอบผู้ดําเนินการสปา 2562 เพื่อนำผลมายี่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปาได้

News Update : วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงกฎกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ การอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ  การอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2560

กำหนดให้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีฯกำหนด ซึ่ง กรมฯจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการในการประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ 

โดยเร่งจัดทำประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อบริการให้ประชาชนมีความคล่องตัวและสะดวกในการขอรับบริการมากยิ่งขึ้น

ด้วยการปรับปรุงกระบวนงานการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือ พนักงานนวด

รวมทั้งผู้ดำเนินการสปา จะต้องสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ที่สนใจยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปา 

- สมัครสอบผู้ดําเนินการสปา 2562 ทำไม ? คำตอบคือ เพื่อได้ใบอนุญาตฯ

โดยในปี 2562 กำหนดเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10-29 พฤศจิกายน 2562 และรอสอบผู้ดําเนินการสปา 2562 เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตจากกรม สบส.

- ผู้ดําเนินการสปาทุกคนไหม ต้องผ่านการสอบสปาเมเนเจอร์ ?  

คำตอบคือ ผู้ดําเนินการสปา เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากต้องทำหน้าที่ดูแลร้าน ควบคุมดูแลผู้ให้บริการ ดูแลอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

ให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ ต้องบันทึกข้อมูลสุขภาพและคัดกรองผู้รับบริการ เพื่อจัดบริการให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้รับบริการ

ส่วนการขออนุญาตประกอบกิจการในรายที่ต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้สามารถยื่นชำระค่าธรรมเนียมประจำปีผ่านทางออนไลน์หรือผ่านธนาคารได้ 

สำหรับแผนการดังกล่าวเป็นไปตามแผนแม่บทของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชน

ทั้งหมดคือข้อมูลอัพเดท ซึ่งนโยบายในแต่ละปี ไม่เหมือนกัน ในปี 2562 ต้องผ่านการสอบทุกคน !

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News  

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา   

22 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 19203 ครั้ง

Engine by shopup.com