"สบส." จัดบริการสุขภาพให้ "นักท่องเที่ยว" เจ็บป่วยฉุกเฉิน ตั้ง "Claim Center"

หมวดหมู่: TOURISM HEALTH & WELLNESS NEWS

MED HUB NEWS - ช่วงที่ผ่านมา เกิดปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติประสบอุบัติเหตุ ถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่บางครั้งเกิดความไม่เข้าใจ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมนั้น

ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ มีชาวอังกฤษ MR.JACOB TONKIN อายุ 23 ปี ได้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่จังหวัดภูเก็ต ถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ต 

 

จากปัญหาดังกล่าวพบว่า มีความไม่เข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยว และ ครอบครัว ทางโรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ต

ได้ทำตามจรรยาบรรณเสมอ โดยห้ามปฏิเสธการรักษา หรือ ตรวจสอบประกันว่าจะคุ้มครองหรือไม่ ก่อนทำการรักษา

เพื่อแก้ปัญหา ล่าสุด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ลงพื้นที่หารือกับโรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา โดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้นโยบายการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติ

ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยให้สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ กรม สบส.ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา

เพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติหรือ Claim Center

และปลดล็อคการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพให้สามารถเรียกเก็บเงินได้เต็มจำนวน

ผลจากการหารือมีดังนี้ 1.ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติร่วมกับภาคเอกชนในเขตสุขภาพที่ 11 ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง

โดยให้แต่ละโรงพยาบาลพัฒนาระบบ Claim Center ให้มีประสิทธิภาพ 2.พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบภายในประเทศ ได้แก่ การทำประกันสุขภาพชาวต่างชาติในลักษณะบังคับ

กำหนดหลักเกณฑ์อัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสำหรับชาวต่างชาติ การพัฒนาสถานบริการสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.การพัฒนาบุคลากรและแนวทางการบริหารความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุหนี้สูญ และ 4.การประสานกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย รวมถึงระบบการติดตามผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อลดภาระหนี้สูญของสถานบริการสุขภาพในประเทศ

ขณะนี้กรม สบส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนระบบประกันอุบัติเหตุสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศในลักษณะภาคบังคับให้มีความชัดเจน ครอบคลุม

โดยไม่กระทบต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

พบว่านักท่องเที่ยวบางรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินบางส่วนไม่มีบัตรประกันสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือเก็บได้ไม่เต็มจำนวน ส่งผลต่อสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com

 เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News  

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

10 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 890 ครั้ง

Engine by shopup.com