อวสาน "บุหรี่มวน" ทั่วโลกรณรงค์แนวทางเดียวกันบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า

หมวดหมู่: INNOVATION MEDICAL SCIENCE

MED HUB NEWS - ปัจจุบันแต่ละปี โรคมะเร็ง ได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกในอัตราที่สูงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคมะเร็ง จึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง ผ่านเทคโนโลยี และ แคมเปญใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์โลก 

เรื่องที่น่ายินดี คือ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในครั้งที่ท่านได้มอบนโยบายต่อคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ว่า

“ประเทศไทยคงต้องปรับเปลี่ยน  สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต้องดำเนินการ” นี่คือความคิดของระดับนโยบาย ที่มอบให้ผู้ปฏิบัตินำไปทำงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสากล

และเนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีนั้น เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก หรือ World No Tobacco Day

ในปี 2561  WHO ให้คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกว่า Tobacco Break Heart  หรือ บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ

จะเห็นได้ว่า WHO ได้เน้นให้ทุกประเทศเน้นการรณรงค์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากทุกๆ ปี  ซึ่งเน้นเรื่อง "การสูบบุหรี่ ก่อโรคทำลายหัวใจ" และ โรคในกลุ่มหัวใจ หลอดเลือด นับเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตที่เรากำลังตระหนักกันอยู่ 

นอกจากนี้ WHO ให้รัฐบาล หน่วยงานสุขภาพ แต่ละประเทศเพิ่มความตระหนักในการดำเนินการที่เป็นไปได้ และใช้มาตรการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่เกิดจากการสูบบุหรี่

สังเกตว่า องค์การอนามัยโลก ให้ดำเนิน มาตรการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และ สุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่

จากการประชุมของภาครัฐ และ เอกชน ทั่วเอเชีย ใน “Asia Harm Reduction Forum 2017” ณ ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งผลการศึกษา ของสถาบันวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงของประเทศเยอรมัน หรือ German Federal Institute for Risk Assessment ( BfR )

ผู้จัดการประชุม “Asia Harm Reduction Forum 2017” ได้นำมาสรุป ส่งให้ผู้เข้าประชุมทุกประเทศว่า “ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ หรือ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนราวๆ  97 -99 %  เป็นการเปรียบเทียบกับควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของบุหรี่มวน

ผลการศึกษา BfR และอีกหลายฉบับที่ได้มาตรฐานออกมาเหมือนกัน ทำให้เชื่อมั่นต่อสุขภาพของมนุษย์ ชี้ให้เห็นตรงกันว่าสารพิษและความเสี่ยงของการใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีน้อยมาก หรือ แทบไม่ก่อโรคเลย

นี่คือผลสรุปของ “Asia Harm Reduction Forum 2017” ที่จัดขึ้น ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งต่อให้มีการศึกษา วิจัย อีกกี่ครั้งก็ออกมาแบบนี้ ตามมาตรฐานโลก

โดยเฉพาะหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ  สถาบันมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร หรือ Cancer Research Uk ประเทศกำหนดนโยบาย เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพในการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่

ดังนั้นจึงมั่นใจว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” มีความปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับบุหรี่มวนแน่นอนแล้ว หลังจากนี้หากหน่วยงานไหนมีการนำเอาข้อมูลที่ขัดแย้งต่อผลการศึกษาวิจัยระดับนานาชาติ จะถือว่าเป็น “ข้อมูลเท็จ” ทั้งสิ้น

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ เป็นการยืนยัน และถือว่าเป็น “ผลวิจัยเชิงประจักษ์” ( Empirical Research ) เพื่อสนับสนุนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ และ ใช้กำหนดนโยบายในการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่

ชีวิตของ ผู้สูบบุหรี่ จะยืนยาว และสุขภาพดีขึ้น ถ้าผู้สูบบุหรี่มวน เลิก หรือ เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ไฟฟ้าควรเป็น "จุดสิ้นสุด" ของการสูบบุหรี่มวน นับจากนี้เป็นต้นไป   

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com

ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

13 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 7945 ครั้ง

Engine by shopup.com