“ดร.ตี๋เล็ก” สิรวิชญ์  แนะวิธีจัดการยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพให้ถูกต้อง

หมวดหมู่: OPINION

 

MED HUB NEWS - ที่ผ่านมา สภาเภสัชกรรมรณรงค์ให้คนไทยมีการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผลภายใต้คำขวัญ “ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0 ... ปรึกษาเภสัชกร” 

โดยความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 

สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) และสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และสมาชิกเภสัชกรทุกคน

ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เมดฮับนิวส์ดอทคอม และ เพจ sasook รายงานว่า ภก.สิรวิชญ์ พันธนา หรือ “ดร.ตี๋เล็ก” เภสัชกรชำนาญการ ( ด้านเภสัชกรรมคลินิก ) โรงพยาบาลบึงกาฬ ระบุว่า วิชาชีพเภสัชได้เน้นความสำคัญของการจัดการ ยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ หรือยาที่ไม่ใช้แล้ว

ห้ามนำยาที่ไม่ได้ใช้แล้วไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เนื่องจากการเจ็บป่วยของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อาจนำไปสู่การใช้ยาไม่เหมาะสมจนเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้

ห้ามนำยาไปทิ้งยาลงในถังขยะทั่วไป โดยไม่มีการทำลาย  ด้วยจากอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่เก็บยาไปใช้ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ รวมถึงอาจเกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ทิ้งยาลงในส้วมหรือชักโครกเด็ดขาด

เนื่องจากยาที่ทิ้งลงในส้วมหรือชักโครกจะถูกระบายไปยังท่อน้ำทิ้ง และระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมจนอาจเกิดพิษต่อสัตว์ในน้ำ ปนเปื้อนในน้ำที่นำมาใช้ในเกษตรกรรม  

หรือ ตกค้างในแหล่งน้ำที่นำมาผลิตเป็นน้ำประปา และอาจเกิดอันตรายเมื่อเรานำน้ำกลับมาใช้ได้

สำหรับการจัดการกับยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ หรือยาที่ไม่ใช้แล้วและต้องการทิ้งสามารถดูรายละเอียดคำแนะนำวิธีทิ้งยาได้ที่เอกสารกำกับยา

แต่ถ้าไม่มีเอกสารกำกับยาหรือไม่มีคำแนะนำวิธีทิ้งยา แนะนำให้รวมรวบยาดังกล่าวใส่ถุง แล้วนำไปฝากทิ้งที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน

หรืออาจทิ้งเองได้ โดยหากเป็นยาเม็ด ยาแคปซูลแนะนำให้ทุบ บด หรือตัดเม็ดยาให้แตกละเอียดก่อน หากเป็นยาน้ำที่หมดอายุหรือเปลี่ยนสี กลิ่น หรือมีตะกอนผิดไปจากเดิม ให้เทยาออกจากขวด

จากนั้นนำยาเม็ด ยาแคปซูล หรือยาน้ำนั้นไปผสมกับแกลบ ขี้เลื่อย ขี้เถ้า หรือดิน ตามที่หาได้ คลุกเคล้าจนเข้ากันดี แล้วนำใส่ถุงหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด

พร้อมเขียนข้อความระบุให้ชัดเจนว่าเป็น “ยาหมดอายุ” “ยาเสื่อมสภาพ” “ยาเหลือใช้” ก่อนนำไปทิ้งตามถังขยะที่ชุมชนได้จัดเตรียมไว้ให้ ( ถ้ามี )

เภสัชกร ดร. สิรวิชญ์ พันธนา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  1. WHO.1999. Guidelines for Safe Disposal of Unwanted Pharmaceuticals in and after Emergencies.Interagency Guideline. http://www.who.int/water_sanitation_

health/medicalwaste/unwantpharm.pdf. Access on June,20, 2018.

  1. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม. คู่มือประชาชน แนวทางการจัดการยาที่ตกค้างในชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

17 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 2752 ครั้ง

Engine by shopup.com