บทความ

ตายได้ง่าย ภาวะขาดอากาศหายใจ จาก "อุบัติเหตุ หยุดหายใจ หรือ หายใจไม่ออก ส่วนที่น่ากลัว อากาศปนเปื้อน ฝุ่นละออง ควันมากเกิน เสี่ยงตายทันที

เว็บไซต์สุขภาพ ข่าวสาธารณสุข ท่องเที่ยว - ตายได้ง่าย ภาวะขาดอากาศหายใจ จาก "อุบัติเหตุ หยุดหายใจ หรือ หายใจไม่ออก ส่วนที่น่ากลัว อากาศปนเปื้อน ฝุ่นละออง ควันมากเกิน เสี่ยงตายทันที

News Update  - ข่าวล่าสุดวันนี้  : กรณีข่าวสารที่ออกมาบ่อยๆ เกี่ยวกับ การขาดอากาศหายใจ ในผู้ประกอบอาชีพ ขุด เจาะ ลงไปใต้ดิน

เช่น "คนงาน ขาดอากาศหายใจ ลงไปเชื่อมใต้ท้องเรือ แจ้งกู้ภัย ช่วยระทึก"  , "สลด! 2 คนงานขาดอากาศหายใจ ลงไปทำความสะอาดห้องเครื่องเรือ ดับ 2 ศพ"

ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า  ภาวะขาดอากาศหายใจ

การขาดอากาศหายใจ การหยุดหายใจหรือการหายใจไม่ออก (  asphyxia หรือ asphyxiation) เป็นภาวะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายอย่างรุนแรงอันเกิดจากการหายใจผิดปกติ

ภาวะขาดอากาศหายใจ ก่อให้เกิดภาวะเลือดมีออกซิเจนน้อยทั่วไป ซึ่งส่งผลต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะเป็นหลัก มีหลายเหตุซึ่งสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะขาดอากาศหายใจ

ซึ่งล้วนแต่ทำให้บุคคลไม่สามารถได้รับออกซิเจนเพียงพอโดยการหายใจเป็นระยะเวลานาน ภาวะขาดอากาศหายใจทำให้โคม่าหรือเสียชีวิตได้

ภาวะขาดอากาศหายใจ  การอุดกั้นของทางเดินอากาศหายใจ เช่น จากโรคหืด การหดเกร็งของกล่องเสียง ( laryngospasm ) หรือการขัดขวางธรรมดาจากการมีสิ่งแปลกปลอม จากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีออกซิเจนไม่เพียงพอ

เช่น ใต้น้ำ ในบรรยากาศออกซิเจนต่ำ หรือในสูญญากาศ หรือสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอากาศที่มีออกซิเจนเพียงพอแต่ไม่สามารถหายใจเพียงพอเพราะมีอากาศปนเปื้อน เช่น ฝุ่น ควันมากเกิน

สาเหตุอื่นของการพร่องออกซิเจน เช่น การ สูดคาร์บอนมอนอกไซด์ เช่น จากไอเสียรถยนต์และการปล่อยควันจากบุหรี่จุดแล้ว คาร์บอนมอนอกไซด์มีสัมพรรคภาพ (affinity) สูงกว่าออกซิเจนต่อฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง

เมื่อจับกับฮีโมโกลบินจะแทนที่ออกซิเจนและทำให้เลือดไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกาย การสัมผัสสารเคมีบางชนิด เช่น สารปอด (เช่น ฟอสจีน) และสารเลือด (เช่น ไฮโดรเจนไซยาไนด์)

ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เมดฮับนิวส์ดอทคอม และ เพจ sasook รายงานว่า กรมการแพทย์  ระบุถึงความอันตรายมาก เพราะสถานที่ที่อับอากาศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตมาแล้วมากมาย

ที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่เกิดเป็นข่าวคราวอยู่เป็นระยะๆ เช่น ข่าวการเสียชีวิตของผู้ที่ทำงานในหลุมใต้ดิน หรือ ผู้ที่ลงไปทำความสะอาดในไซโลเก็บผลผลิตพืชไร่ รวมถึงเพื่อนร่วมปฏิบัติที่ลงไปติดตามหาเพื่อนในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยไม่ทราบว่า สถานเหล่านี้มีอันตรายจากการขาดอากาศหรือที่เรียกว่า “สถานที่อับอากาศ” เพื่อความปอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สถานประกอบการจึงควรให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า  ที่อับอากาศหรือ confined space  เป็นสถานที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัด อาจมีทางเข้าทางเดียว  มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ

เช่น ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ถัง ไซโล ที่ขอับอากาศ คือ สถานที่ที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5 หรือมากกว่าร้อยละ 23.5 (โดยปริมาตร) หรือ มีก๊าซ ไอ หรือละอองที่ทำให้ติดไฟระเบิดได้เกินร้อยละ 10 ของค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดที่ทำให้ติดไฟหรือระเบิดได้

มีฝุ่นติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าความเข้มข้นขั้นต่ำสุดของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ หรือมีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานกำหนด

จะสังเกตว่าเป็นสถานที่อับอากาศโดยเป็นสถานที่ซึ่งไม่ได้เข้าทำงานประจำ มีทางเข้าออกเล็กหรือไม่สะดวก 

คนงานที่ลงไปทำงานในที่อับอากาศส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าเป็นที่อับอากาศ และเมื่อลงไปก็จะขาดออกซิเจนจากคาร์บอนได้ออกไซด์ที่มีจำนวนมาก

หรือจากแก๊สที่มีเกินมาตรฐานในสถานที่นั้น เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีเทน นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากการที่สารเคมีที่มีอยู่ในนั้นอาจระเบิดขึ้นได้

ประเทศไทยได้มีกฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบของตนว่ามีพื้นที่ที่เข้าข่ายสถานที่อับอากาศหรือไม่

และต้องมีการเตรียมคนทำงานที่จะลงไปทำงานในสถานที่อับอากาศ 

นอกจากนี้แล้วยังตัองมีการเตรียมการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น ชุดกู้ภัยที่มีออกซิเจน  แต่ทั้งนี้อาจยังคงมีบางสถานประกอบการที่ไม่คิดว่าตนอยู่ภายใต้ข้อกำนดดังกล่าว

อาทิ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ห้องเก็บปลาในเรือประมง

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ จึงได้ร่วมกับสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพผู้ทำงานในสถานที่อับอากาศ

เพื่อให้แพทย์ทั่วประเทศที่ทำการตรวจสุขภาพผู้ที่จะไปฏิบัติงานในสถานที่ดังกล่าวจะได้มีมาตรฐานเดียวกันที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

23 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 3521 ครั้ง

Engine by shopup.com