"ตายได้ง่าย" ภาวะขาดอากาศหายใจ จาก "อุบัติเหตุ หยุดหายใจ หรือ หายใจไม่ออก ส่วนที่น่ากลัว อากาศปนเปื้อน ฝุ่นละออง ควันมากเกิน เสี่ยงตายทันที

หมวดหมู่: LATEST NEWS UPDATES : TODAY'S

New  - 28 มกราคม 2019 กรณีข่าวสารที่ออกมาบ่อยๆ เกี่ยวกับ การขาดอากาศหายใจ ในผู้ประกอบอาชีพ ขุด เจาะ ลงไปใต้ดิน เช่น "คนงาน ขาดอากาศหายใจ ลงไปเชื่อมใต้ท้องเรือ แจ้งกู้ภัย ช่วยระทึก"  , "สลด! 2 คนงานขาดอากาศหายใจ ลงไปทำความสะอาดห้องเครื่องเรือ ดับ 2 ศพ"

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com  รายงานว่า ภาวะขาดอากาศหายใจ การขาดอากาศหายใจ การหยุดหายใจหรือการหายใจไม่ออก (  asphyxia หรือ asphyxiation) เป็นภาวะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายอย่างรุนแรงอันเกิดจากการหายใจผิดปกติ

ภาวะขาดอากาศหายใจ ก่อให้เกิดภาวะเลือดมีออกซิเจนน้อยทั่วไป ซึ่งส่งผลต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะเป็นหลัก มีหลายเหตุซึ่งสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะขาดอากาศหายใจ ซึ่งล้วนแต่ทำให้บุคคลไม่สามารถได้รับออกซิเจนเพียงพอโดยการหายใจเป็นระยะเวลานาน ภาวะขาดอากาศหายใจทำให้โคม่าหรือเสียชีวิตได้

ภาวะขาดอากาศหายใจ  การอุดกั้นของทางเดินอากาศหายใจ เช่น จากโรคหืด การหดเกร็งของกล่องเสียง ( laryngospasm ) หรือการขัดขวางธรรมดาจากการมีสิ่งแปลกปลอม จากการอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีออกซิเจนไม่เพียงพอ

เช่น ใต้น้ำ ในบรรยากาศออกซิเจนต่ำ หรือในสูญญากาศ หรือสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอากาศที่มีออกซิเจนเพียงพอแต่ไม่สามารถหายใจเพียงพอเพราะมีอากาศปนเปื้อน เช่น ฝุ่น ควันมากเกิน

สาเหตุอื่นของการพร่องออกซิเจน เช่น การ สูดคาร์บอนมอนอกไซด์ เช่น จากไอเสียรถยนต์และการปล่อยควันจากบุหรี่จุดแล้ว คาร์บอนมอนอกไซด์มีสัมพรรคภาพ (affinity) สูงกว่าออกซิเจนต่อฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง

เมื่อจับกับฮีโมโกลบินจะแทนที่ออกซิเจนและทำให้เลือดไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกาย การสัมผัสสารเคมีบางชนิด เช่น สารปอด (เช่น ฟอสจีน) และสารเลือด (เช่น ไฮโดรเจนไซยาไนด์)

ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เมดฮับนิวส์ดอทคอม และ เพจ sasook รายงานว่า  นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์  รองอธิบดีกรมการแพทย์  ระบุว่า มีความอันตรายมาก เพราะสถานที่ที่อับอากาศ ทำให้มีผู้เสียชีวิตมาแล้วมากมาย

ที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่เกิดเป็นข่าวคราวอยู่เป็นระยะๆ เช่น ข่าวการเสียชีวิตของผู้ที่ทำงานในหลุมใต้ดิน หรือ ผู้ที่ลงไปทำความสะอาดในไซโลเก็บผลผลิตพืชไร่ รวมถึงเพื่อนร่วมปฏิบัติที่ลงไปติดตามหาเพื่อนในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยไม่ทราบว่า สถานเหล่านี้มีอันตรายจากการขาดอากาศหรือที่เรียกว่า “สถานที่อับอากาศ” เพื่อความปอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สถานประกอบการจึงควรให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

นายแพทย์สมบูรณ์  ทศบวร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่า  ที่อับอากาศหรือ confined space  เป็นสถานที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัด อาจมีทางเข้าทางเดียว  มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ

เช่น ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ถัง ไซโล ที่ขอับอากาศ คือ สถานที่ที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5 หรือมากกว่าร้อยละ 23.5 (โดยปริมาตร) หรือ มีก๊าซ ไอ หรือละอองที่ทำให้ติดไฟระเบิดได้เกินร้อยละ 10 ของค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดที่ทำให้ติดไฟหรือระเบิดได้

มีฝุ่นติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าความเข้มข้นขั้นต่ำสุดของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ หรือมีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานกำหนด

จะสังเกตว่าเป็นสถานที่อับอากาศโดยเป็นสถานที่ซึ่งไม่ได้เข้าทำงานประจำ มีทางเข้าออกเล็กหรือไม่สะดวก 

คนงานที่ลงไปทำงานในที่อับอากาศส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าเป็นที่อับอากาศ และเมื่อลงไปก็จะขาดออกซิเจนจากคาร์บอนได้ออกไซด์ที่มีจำนวนมาก

หรือจากแก๊สที่มีเกินมาตรฐานในสถานที่นั้น เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีเทน นอกจากนี้ยังมีอันตรายจากการที่สารเคมีที่มีอยู่ในนั้นอาจระเบิดขึ้นได้

ประเทศไทยได้มีกฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบของตนว่ามีพื้นที่ที่เข้าข่ายสถานที่อับอากาศหรือไม่ และต้องมีการเตรียมคนทำงานที่จะลงไปทำงานในสถานที่อับอากาศ 

นอกจากนี้แล้วยังตัองมีการเตรียมการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น ชุดกู้ภัยที่มีออกซิเจน  แต่ทั้งนี้อาจยังคงมีบางสถานประกอบการที่ไม่คิดว่าตนอยู่ภายใต้ข้อกำนดดังกล่าว อาทิ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ห้องเก็บปลาในเรือประมง

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ จึงได้ร่วมกับสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพผู้ทำงานในสถานที่อับอากาศ

เพื่อให้แพทย์ทั่วประเทศที่ทำการตรวจสุขภาพผู้ที่จะไปฏิบัติงานในสถานที่ดังกล่าวจะได้มีมาตรฐานเดียวกันที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com

ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

28 มกราคม 2562

ผู้ชม 2122 ครั้ง

Engine by shopup.com