"ศูนย์การนอนหลับ" หรือ “ศูนย์นิทราเวช” Sleep Lab แห่งแรกในไทย เปิดต้นปี 2562

เชื่อหรือไม่ว่าการ “นอน” ช่วยบำบัดโรคได้ เพราะการ “นอน” นอกจากเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแล้ว การนอนในสถานที่ ระยะเวลาที่เหมาะสมนั้น ยังสามารถบำบัดอาการทางจิตได้อีกด้วย  

ซึ่งปัจจุบันในไทยมีโรงพยาบาลชั้นนำดำเนินการไปบ้างแล้ว ในต่างประเทศได้มีการวิจัย ศึกษา อย่างเป็นระบบ ในมหาวิทยาลัยด้านสุขภาพ 

medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. ระบุถึงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในปีงบประมาณ 2561

การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยหลังพ้นภาวะวิกฤติโดยทีมสหวิชาชีพ ขณะนี้ดำเนินการทั้งผู้ป่วยในและดำเนินการในรูปแบบของโรงพยาบาลกลางวัน  ฟื้นฟูผู้ป่วยที่อาการทางจิตทุเลาแล้วแบบเช้าเย็นกลับวันละ 30-35 คน 

ออกแบบการดูแลเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะรายเช่นเดียวกับต่างประเทศเน้นความสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมของผู้ป่วยจนผู้ป่วยมีอาการหายขาดหรือทุเลา

เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งกาย  ใจ จิต สังคมและวิญญาณ  มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ มีความหวัง สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข และไม่กลับมาป่วยซ้ำอีก

ปีนี้ได้เปิดคลินิกฟื้นฟูความจำในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทั้งชนิดทั่วไปและสมองเสื่อมที่มีอาการทางจิตร่วมด้วย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  และในปี 2562 เปิดศูนย์นิทราเวช หรือ  ศูนย์การนอนหลับ ( Sleep Lab ) สำหรับผู้ป่วยจิตเวช

ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ผู้ป่วยบางรายอาจต้องมี การตรวจวินิจฉัยพิเศษเพิ่มเติม  ศูนย์นี้จะมีการประเมินทั้งระบบหัวใจโดยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรืออีเคจี   ( Electrocardiography:EKG ) และจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นสมองหรืออีอีจี (Electroencephalography : EEG) และตรวจการหายใจขณะนอนหลับ 

เป็นแห่งเดียวและแห่งแรกของกรมสุขภาพจิต  ซึ่งจะมีประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยประเมินอาการและวิจัยในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความผิดปกติทางสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการชัก 

หรือผู้ป่วยโรคสมองอื่นๆ เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยแยกโรคได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษายิ่งขึ้น คาดว่าจะเปิดบริการในต้นปี 2562 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News  

 

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

28 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 33830 ครั้ง

Engine by shopup.com