"โรคโรซาเซีย" กระทบคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ทั่วโลก วอนปรับปรุง "การวินิจฉัย"

หมวดหมู่: HEALTH NEWS ARTICLES

MED HUB NEWS - ปารีส - พีอาร์นิวส์ไวร์ / อินโฟเควสท์ /  เมดฮับ นิวส์ดอทคอม รายงานว่า ผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากข้อมูลการสำรวจทั่วโลกซึ่งจัดทำและนำเสนอไปก่อนหน้านี้ ในรายงาน ‘Rosacea : Beyond the visible'’ ซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญนั้น

สามารถช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัย ( HCPs ) ในการระบุลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยโรคโรซาเรียที่มีภาระโรคสูง หรือ High Burden* ( HB ) เพื่อเพิ่มหลักเกณฑ์ในการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

ผลการวิเคราะห์ซึ่งนำเสนอในงานประชุมสัมมนา European Academy of Dermatology and Venerology ครั้งที่ 27 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวานนี้ บ่งชี้ว่าการกำหนดคำนิยามผู้ป่วย HB ให้กว้างขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยลดภาระในกิจวัตรประจำวัน

กอง บ.ก.เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข  การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า การวิเคราะห์ได้จำแนกผู้ป่วย HB

โดยดูว่าความรุนแรงของโรคส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ( QoL ) ของพวกเขาอย่างไร ซึ่งมีขอบเขตไปจนถึงอิทธิพลต่อพฤติกรรมพวกเขาและความต้องการรับการรักษา

“คนที่เป็นโรคโรซาเซียมักตัดสินจากสิ่งที่เห็น ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน หากโรคโรซาเซียของพวกเขารุนแรง อาการของโรคก็น่าจะรุนแรงด้วยเช่นกัน โดยมีอาการตั้งแต่คันและแสบร้อนไปจนถึงมีผื่นแดงบนใบหน้า

อย่างไรก็ตาม แม้คนที่มีอาการของโรคโรซาเซียไม่รุนแรงก็มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่าการวินิจฉัยความรุนแรงของโรคในทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ”

Prof. Dr. Uwe Gieler แห่งแผนก Dermatology and Clinic of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy มหาวิทยาลัย Justus-Liebig-University of Giessen ประเทศเยอรมนี

และหนึ่งในผู้เขียนรายงาน Rosacea: Beyond the visible กล่าว “การปรับปรุงการวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ แพทย์โรคผิวหนัง และเจ้าหน้าที่เฮลธ์แคร์อื่นๆ จะช่วยยกระดับการรักษาเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการส่วนบุคคลและท้ายที่สุดจะช่วยดูแลผู้ที่เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังได้ดียิ่งขึ้น”

ข้อมูลเผยให้เห็นว่า ผู้ป่วยโรคโรซาเซียขั้น HB ส่วนใหญ่มีอายุไม่มาก มีงานทำ และเป็นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีภาระโรคน้อยกว่า

อีกหนึ่งลักษณะที่กำหนดไว้ก็คืออาการแพ้ของผิวหนัง (เช่น คัน 48% vs 37% และ เจ็บ 23% vs 13%) เปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยกว่า ตลอดช่วงการตรวจอาการ 12 เดือน

ความเสี่ยงของ HB ถูกกระทบจากความรุนแรงของโรค สภาพของโรคอาจเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรซาเซีย

เมื่อตรวจอาการนาน 12 เดือน ผู้ป่วย HB มีความเสี่ยงที่จะรับรู้ถึงผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันเพิ่มขึ้น เช่น การเข้ารับการรักษาผิวหนัง ตลอดจนรู้สึกอึดอัดใจกับโรคที่เป็นเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ใช่ HB

ส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ประกอบด้วยประวัติการป่วยของคนในครอบครัวและการเยี่ยมห้องฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคโรซาเซีย 

ผู้เชี่ยวชาญได้ข้อสรุปว่าแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคโรซาเซียควรเพิ่มคำถามเกี่ยวกับการรักษาในทุกๆ วัน เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาจะสอดคล้องกับอาการของผู้ป่วย ไม่ใช่แค่ความรุนแรงของโรคเท่านั้น

PARIS---PRNewswire / InfoQuest  / medhubnews.com

Additional analysis of a global survey conducted and presented earlier this year, as an expert-authored report called 'Rosacea: Beyond the visible', assists healthcare professionals (HCPs) to identify the common characteristics of High Burden* (HB) rosacea patients.

Results of the analysis have the aim of increasing tailored treatment regimens to improve patient care.

Results presented during a symposium at the 27th European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) Congress in Paris, France, yesterday, reveal that a broader definition of HB patients is needed to help reduce burden in daily practice.

The data analysis classified HB patients based on how severely their condition impacts their quality of life (QoL), the extent to which it influences their behavior and their level of desire for a cure.

"People with rosacea are often judged on their appearance, which impacts them greatly in daily life.

If their rosacea is severe, the symptoms are likely to be more significant also, from itching and burning to a permanently red central facial area.

However, even people with less severe rosacea report a significant impact on quality of life, which suggests that assessing patients on clinical severity alone is not enough," said Prof.

Dr. Uwe Gieler, Dept. of Dermatology and Clinic of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, Justus-Liebig-University of Giessen, Germany and one of the authors of the Rosacea: Beyond the visible report.

"By improving identification of this demographic, dermatologists and other healthcare professionals will be better equipped to tailor treatment to the individual's needs and ultimately improve care for people living with this chronic skin disease."

The data revealed HB rosacea patients were significantly younger, employed and more likely to be male, compared to their less HB peers.

Another characteristic defined included an increase in skin sensations (such as itching 48% vs 37% and pain 23% vs 13%) in comparison with their less HB peers over the last 12 months.

HB risk is affected by severity of symptoms; however, this state can be associated with any severity of rosacea.

When looking over 12 months, HB patients were shown to have a significant increase in risk of experiencing an impact on daily activities, such as their skin care regime, as well as experiencing discomfort due to their disease when compared to non-HB patients.

Other risk-factors included; a family history of rosacea and an increase of rosacea-related Emergency Rooms visits.

Experts concluded that healthcare professionals treating rosacea patients should include questions relating to burden in everyday practice, to ensure treatment is aligned with patients' disease experience, not just disease severity.

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา  

05 มกราคม 2562

ผู้ชม 1947 ครั้ง

Engine by shopup.com