"หมอประพนธ์" เก่งงานตรวจราชการ ปลื้ม "รพ. 3 พี่น้อง" ลดผู้ป่วยแออัด

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY - HEALTH NEWS ARTICLES

MED HUB NEWS - นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ได้กล่าวชื่นชมในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ว่า เขตสุขภาพที่ 10 ได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้อย่างดีเยี่ยม

โดยใช้แนวคิด “Resource Sharing” โรงพยาบาล 3 พี่น้อง ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินชำราบ และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย ลดความแออัดของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

"เขตสุขภาพที่ 10 ได้เริ่มโครงการ Resource Sharing ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยเริ่มจากฝึกอบรมและแบ่งปันผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีความพร้อมก่อน

เช่น ศัลยแพทย์ พยาบาลผ่าตัด พยาบาล scrub วิสัญญีพยาบาล และขยายบริการห้องผู้ป่วยวิกฤติ ICU และห้องผู้ป่วยนอก เพิ่มใน โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาลวารินชำราบ

เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข  การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า  จากการดำเนินโครงการพบว่าอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.2

นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพในการพัฒนาระบบคลังเลือด การพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ ( Intermediate care )

การเกิดศูนย์ประสานการส่งต่อ 24 ชั่วโมง ทั้ง 3 โรงพยาบาล  การพัฒนาระบบข้อมูลการส่งต่อ การซื้อยาร่วมและใช้ยาที่มีมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีความพร้อมในด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย มีศักยภาพสูงสุดในเขตสุขภาพที่ 10 ทำให้มีผู้มารับบริการกว่า 3,300 คนต่อวัน

จึงเกิดปัญหาการรอคิวรักษาของผู้มารับบริการและความแออัด โดยมีอัตราการครองเตียงสูงถึงร้อยละ119 จาก 1,376 เตียง 

ทำให้บางครั้งผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ทันท่วงที ซึ่งผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นแผนกสูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารและออร์โธปิดิกส์

 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

30 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1129 ครั้ง

Engine by shopup.com