"อสม อสค." กำลังสำคัญงานสุขภาพประชาชน สธ.เดินหน้า "โครงการจิตอาสา"

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY - HEALTH NEWS ARTICLES

 

 MED HUB NEWS -"ระบบสุขภาพเมืองไทย" ต้องบอกว่า "งานการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม" เป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นจึงเกิดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้องกับการส่งเสริม "งานสุขภาพภาคประชาชน" เช่น จิตอาสาในประชาชนทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข  

"งานสุขภาพภาคประชาชน" เน้นความร่วมมือระหว่าง งานสาธารณสุขในชุมชน เชื่อมโยงกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม และการพัฒนาระบบเครือข่ายต่อยอดขยายจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นั่นคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำครอบครัว หรือ อสค. ที่จะเป็นกำลังสำคัญ

 

ทั้ง อสม.อสค.สามารถช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นได้ทันที นับเป็นการทำความดีได้ตลอดไม่มีที่สิ้นสุด ตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และทำความดี” 

เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข  การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า  วันนี้ (1 ตุลาคม 2561) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ร่วมโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ”

เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยกิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงาน

โครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยความสมัครใจ

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากขณะนี้ ประเทศไทยยังมีพายุฝนในหลายพื้นที่ เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก

จากการมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและจำนวนยุงลายเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้จึงมีการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในหน่วยงานต่างๆ

โดยผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ พร้อมมีการให้ความรู้โรคติดต่อโดยยุงและแมลงพาหะนำโรค และกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงาน

นอกจากจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมภายในกระทรวงและพื้นที่สาธารณะสะอาดเรียบร้อย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคแล้ว

ยังเป็นการดำเนินงานที่ถือเป็นองค์กรแห่งความสุข เกิดจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ ดำเนินการตามได้

ทั้งนี้ สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ได้สำรวจสถานพยาบาล จำนวน 2,275 แห่ง  ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 -21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

พบลูกน้ำยุงลายต่ำกว่าร้อยละ 1 และพบข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2561 ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 มีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม จำนวน 59,104 ราย

ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 52.50 (1.5 เท่า) และผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 74 ราย

จึงขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และขอให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

ในภาชนะต่าง ๆ ต้นไม้ ในบริเวณบ้าน และโรงเรียน ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำ ยุงลาย

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

14 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1670 ครั้ง

Engine by shopup.com