“ปลัดสุขุม” โชว์ 9 ตำรับยาชาติ สูตรดังวัดโพธิ์ “เด็กใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ดี”

 

 MED HUB NEWS - งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 เริ่มแล้ว medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า  

วันนี้ ( 26 ตุลาคม 2561 ) ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กทม. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 

ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2561  และถวายราชสดุดีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย”

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3  แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขของชาติไทย และให้มีการจารึกตำราการแพทย์แผนไทย ตำรายา ตำรานวด ไว้บนแผ่นศิลาที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( UNESCO ) จึงได้ประกาศให้ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านคณะรัฐมนตรีได้ถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” และให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

 

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลที่ผลิตยาสมุนไพรในเขตสุขภาพเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ยาสมุนไพร พัฒนาเมืองสมุนไพร 13 จังหวัดใน 12 เขตสุขภาพ

เน้นให้ประชาชนไทยรู้จัก เชื่อมั่น ชอบ ใช้ สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับบริการการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

มีกลไกควบคุมกำกับรับรองมาตรฐาน ตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับ SMEs และระดับสากล GMP รวมถึงวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และนำไปใช้ประโยชน์

ด้านนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ กระตุ้นปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

และนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเองและสังคม พร้อมกันนี้เปิดตัว 9 ตำรับยาชาติ สูตรดังวัดโพธิ์ “เด็กใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ดี”

คือ ยาอินทร์ประสิทธิ์ แก้ลม บำรุงหัวใจ ยาแผ้วฟ้า แก้ละอองในปาก และคอ ยากำลังราชสีห์ บำรุงโลหิต ยาประสะน้ำมะนาว แก้หอบหืด แก้ไอ

ยาฆ้องไชยแก้เสียงแหบแห้ง เสมหะเหนียว ยาประคบ แก้ปวดเมื่อย คลายเส้น ฟกบวม เคล็ดขัดยอก  ยาพรหมพักตร์  ขับเลือดเสีย  ยาสนั่นไตรภพ แก้กษัย ขับลม และยาหทัยวาตาธิคุณ แก้โรคลม

 

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2561 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กทม. เวลา 09.00 – 18.00 น.

นอกจากจะได้ความรู้จากเวทีเสวนาวิชาการ อภิปรายเรื่ององค์ความรู้ตำรับ ตำรา ยาไทย เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาชาติแล้ว

ยังมีบริการศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก ร้านจำหน่ายสินค้าและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

10 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1282 ครั้ง

Engine by shopup.com