"เห็นผล จับต้องได้" คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY

MED HUB NEWS - เริ่มเป็นรูปธรรมบางพื้นที่ สำหรับ ระบบบริการปฐมภูมิ ล่าสุด medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า วันนี้ ( 29 ตุลาคม 2561 ) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่างิ้ว หรือ PCC รพ.สต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย

รัฐบาล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

และทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพให้การดูแลประชาชนใกล้ชิด ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่คลินิกหมอครอบครัวใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว

ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

สำหรับคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ป่างิ้ว เป็น PCC ต้นแบบเขตชนบทปี 2561 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  รพ.สต.ติดดาวระดับ 5 ดาว มีการจัดบริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าออกตรวจรักษา ให้บริการทุกกลุ่มวัย มีคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  

ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ในปี 2561 PCC รพ.สต.ป่างิ้วให้บริการผู้ป่วยในเขตพื้นที่ร้อยละ 87 ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร้อยละ 77.8 ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทั้ง 16 รายโดยทีมหมอครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ  

ขณะนี้ ทั่วประเทศมี คลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster : PCC ) จำนวน 1,170 แห่ง ในปีงบประมาณ 2562 จะจัดตั้งเพิ่มอีก 364 แห่งตามจำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

เน้นคุณภาพให้มีต้นแบบของแต่ละเขตเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับคลินิกหมอครอบครัวในเขต พัฒนารูปแบบมาตรฐานบริการ จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาแอปพลิเคชัน H4U สำหรับประชาชนรู้ข้อมูลสุขภาพของตนเอง โปรแกรมจัดการข้อมูลสุขภาพ

สำหรับเจ้าหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรอบรมสหวิชาชีพของทีมหมอครอบครัวและอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ที่ผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สามารถผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 9 คน อยู่ระหว่างฝึกอบรมอีก 21 คน

โดยจังหวัดเชียงรายมีประชากร 1.1 ล้านคนควรมีทีมหมอครอบครัว 107 ทีม  ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 19 ทีม จึงต้องเร่งผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com

ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

14 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1236 ครั้ง

Engine by shopup.com