"จิตอาสากระทรวงสาธารณสุข" 47 คนฝึกอบรม หลักสูตร 904 รุ่น 2/61

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY

 

MED HUB NEWS - โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไข ปัญหาให้แก่ประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน

ปัญหาการจราจร และอื่น ๆ   เพื่อสืบสาน พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วม และปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ 

ล่าสุด medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า   วันนี้ ( 31 ตุลาคม 2561 ) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มอบโอวาทแก่จิตอาสากระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 จำนวน 47 คน 

เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม ทราบการปฏิบัติตัวระหว่างรับการฝึกอบรม และการทำงานเป็นทีม ว่า กระทรวงสาธารณสุข สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 มุ่งเน้นทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์  มีความสามัคคี ทำงานเป็นทีม

เมื่อจบการฝึกอบรม  จะเป็นวิทยากรชั้นเลิศ และขยายผลในหน่วยงานตนเอง เป็นแกนนำจิตอาสาทั่วไป  ทำหน้าที่จิตอาสา 3 ประเภท  

ประกอบด้วย จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ อย่างมีประสิทธิผล และให้มีองค์ความรู้ มีวินัย มีทักษะในการช่วยเหลือประชาชน

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทุกคนได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน  ตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา  “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ถือว่าทุกคนเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข เป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองและครอบครัว รวมทั้งหน่วยงาน ขอให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และรวมกันแสดงภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่เทิดทูนในสถาบัน มีความเสียสละ  ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ มีความสามัคคี

ทั้งนี้ บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรม จำนวน 47 คน ร่วมกับบุคลากรจากกระทรวงต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2561

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

 

18 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 1300 ครั้ง

Engine by shopup.com