"สบส." คิดค้น "นวัตกรรมใหม่" ป้องกันติดเชื้อผู้ป่วยในโรงพยาบาล

MED HUB NEWS - โลกยุคใหม่มีนวัตกรรมออกมามากมาย หลากหลายด้าน ในส่วนของสุขภาพมี "วิศวกรรมการแพทย์" กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เจ้าภาพคิดค้นนวัตกรรมต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศในเตียงผู้ป่วย 

ล่าสุด medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า  นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า โรงพยาบาลมีผู้ป่วยจำนวนมาก อาจมีการแพร่เชื้อทางอากาศ

ซึ่งจากปัญหาของอนุภาคขนาดเล็กหรือฝุ่นละอองต่างๆ ที่ปนเปื้อนกระจายอยู่ในอากาศอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างปัญหาให้กับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือภูมิแพ้ต่างๆ

รวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องป้องกันการติดเชื้อของบาดแผล เช่น น้ำร้อนลวก หรือไฟไหม้ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางอากาศ

ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวต้องการสภาวะแวดล้อมในการรักษาที่สะอาดเป็นพิเศษในโรงพยาบาล การป้องกันลดการติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ   

นายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญของการควบคุมอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ จึงได้จัดทำนวัตกรรม “ต้นแบบชุดควบคุมป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ”

โดยออกแบบติดตั้งพัดลมกรองอากาศดูดอากาศผ่านแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ( HEPA filter ) ซึ่งกรองอนุภาคในอากาศ และติดหลอด UV ฆ่าเชื้อ

เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าสามารถขจัดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่กับอนุภาคในอากาศได้ นวัตกรรมฯ นี้อากาศที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค ช่วยลดปริมาณอนุภาคในอากาศ ทำให้ความเสี่ยงการติดเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาลลดลง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้นำ "ต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศสำหรับเตียงผู้ป่วย" ไปทดสอบใช้กับโรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก

โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง และสถาบันบำราศนราดูร

ผลการทดสอบต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศสำหรับเตียงผู้ป่วยมีประสิทธิภาพดีสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งประโยชน์ของต้นแบบชุดป้องกันฯ

คือ 1) ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทางอากาศของผู้ป่วยในสถานพยาบาล 2) ลดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศในสถานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ลดปริมาณอนุภาคในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ 4) สร้างเสริมความเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมและป้องกันโรค 

5) ใช้ในงานคัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจที่มารับบริการ 6) เป็นต้นแบบให้สถานพยาบาล นำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการควบคุมและป้องกันโรคทางอากาศ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสอบถามรายละเอียดต้นแบบชุดป้องกันการติดเชื้อทางอากาศสำหรับเตียงผู้ป่วยได้ที่คุณมนัส รัตนสุวรรณ์ E-mail : [email protected] 
 
และ  คุณอานุภาพ ละออ  E-mail : [email protected] งานส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครือข่ายด้านวิศวกรรมกลุ่มส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรม กองวิศวกรรมการแพทย์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 149 5680 ต่อ 1389 ในวันและเวลาราชการ 
 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

10 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1518 ครั้ง

Engine by shopup.com