"สสส.นำทีมต้านทุจริต" เป็นสิ่งที่ดี ข้องใจเครือข่าย "ไม่จ่ายภาษี" ?

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY - HEALTH NEWS ARTICLES

 

MED HUB NEWS - จากการร่วมมือกัน ระหว่าง รัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ( ประเทศไทย ) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เตรียมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ( ประเทศไทย ) 

ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เมดฮับนิวส์ดอทคอม ( MEDHUBNEWS.COM ) และ เพจ sasook รายงานว่า นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุถึงประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติดังกล่าวได้เห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต

จึงมีการรวมพลังความร่วมมือโดยรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้น 2 กิจกรรม 

คือ กิจกรรมที่ 1 “เดิน-วิ่ง  และ กิจกรรมที่ 2 การประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในฐานะเป็นองค์กรเอกชนที่ต้องการเป็นพลังสังคม ร่วมขับเคลื่อนให้การคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่คนไทยและสังคมไทยยอมรับไม่ได้

เราเชื่อว่าความดีและความซื่อสัตย์สามารถสร้างได้ โดยเริ่มจากตัวเราเอง ซึ่งจะเห็นได้จากผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index, CSI) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นที่ 1 พบว่าคนไทยไม่สามารถทานทนกับการทุจริต ค่าคะแนนอยู่ที่ 1.87 ทั้งนี้ ระดับค่าคะแนน จะอยู่ระหว่าง 0 – 10

ถ้าค่าคะแนนใกล้ 10 หมายความว่า ยิ่งสามารถทนได้กับการทุจริต ถ้าค่าคะแนนใกล้ 0 หมายความว่ายิ่งไม่สามารถทนได้กับการทุจริต จึงสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีแนวโน้มที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประเด็นที่ 2 คนไทยอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสูงขึ้น

ผลสำรวจดังกล่าว คนไทยมากถึงร้อยละ 86 ต้องการและยินดีเข้ามามีส่วนป้องกันการทุจริต ดังนั้น ทั้งรัฐบาล ภาครัฐและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่าง ป.ป.ช. ป.ป.ท. ตระหนักถึงความตื่นตัวของคนไทย ของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นอย่างดี

จึงได้มีการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อให้การทำงานตรวจสอบรวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลงโทษผู้กระทำผิดให้รวดเร็วขึ้น หรือให้ความเป็นธรรมกับผู้กล่าวหาได้รวดเร็วขึ้น

ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีวิสัยทัศน์อยากเห็นทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ ซึ่งมาตรการอย่างหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในชีวิตประจำวันในทุกกลุ่มอายุ

โดย ทั้งนี้“การวิ่ง” และ “การเดิน” เป็นกิจกรรมทางกายที่ทำได้ง่ายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ “การวิ่ง” และ “การเดิน” จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับร่างกายและจิตใจ

และหากคนไทยทุกคนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เช่น การเดินหรือวิ่ง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ จะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้ถึง ๑๑,๑๒๙ รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง ๕,๙๗๗ ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการมีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็ง

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปีนี้ จึงใช้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

หวังให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติ เป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่ก่อให้ความเสียหายอย่างรุนแรง ให้คนไทยรู้สึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

ขณะเดียวกันภาคประชาสังคม สื่อมวลชน มองว่า การดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย ที่ สสส. จะจัดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ดี อันจะนำไปสู่การลดปัญหาการทุจริต

แต่ปัญหาเรื่องภาษี เป็นสิ่งสำคัญมาก หากองค์กรใดหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษี ถือเป็นการ คอร์รัปชันสากล ที่หลายประเทศเคยดำเนินคดีกับผู้นำประเทศ

แต่ปัจจุบันพบว่า ภาคีเครือข่าย สสส.ที่ได้รับงาน จาก สสส.ไปดำเนินการด้วยเงินจำนวนหลายร้อยล้านบาท กลับไม่เสียภาษีให้กรมสรรพากร แม้จะมีการชลอ แต่ต้องรีบดำเนินการให้เสมอภาคกัน จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานกลางหยิบชึ้นมาถกเถียง และ รีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน  

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

27 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 1626 ครั้ง

Engine by shopup.com