"กรม.สบส.จัดสอบ SPA MANAGER” 1,000 คน ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

หลังจากมีการ สอบ SPA  MANAGER 1,500 คน วัดความรู้จัดการธุรกิจสปา ในปี 2560  ล่าสุด ผู้สื่อข่าว medhubnews.com  เว็บไซต์สุขภาพ และ เพจ sasook รายงานว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข

โดยกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ภายใต้การนำของนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองฯ ได้จัดสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ที่สนใจ

เป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2561 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.

มีผู้เข้าสอบอย่างคึกคักจำนวนมากกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้กิจการประเภทสปา ต้องมีผู้ดำเนินการที่ได้รับใบอนุญาต ทำหน้าที่ดูแลร้าน ควบคุมดูแลผู้ให้บริการ

โดยกรมฯจะจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถฯเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับผู้ที่สอบผ่านสามารถนำผลการสอบมายื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสปากับกรม สบส. เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์สุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

 

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา

28 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 944 ครั้ง

Engine by shopup.com