"Google AI" ย้ำเตือน "โครงการ AI Impact Challenge" เปิดรับสมัครถึง 22 มกราคม 2562 ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก

หลังจาก Google และ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ( United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific หรือ UN-ESCAP )

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) จัดงาน การนำเอาเทคโนโลยี AI ของ Google มาใช้ในไทยนั้น

ปรากฏว่า ในเมืองไทยได้ตื่นตัวกับ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ปัญญา หรือ เอไอ  จำนวนมาก โดย  AI for Social Good Summit” ในกรุงเทพฯ เชิญนักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรพัฒนาเอกชน

และภาคเอกชนจากทั่วเอเชียแปซิฟิก ร่วมหารือเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษจาก Armida Alisjahbana รองเลขาธิการสหประชาชาติ

เลขาธิการบริหาร คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก Kent Walker รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการทั่วโลกของ Google, Jay Yagnik รองประธานฝ่าย Google AI และ Ed Husic รัฐมนตรีเงาว่าการกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศออสเตรเลีย

พร้อมด้วยผู้นำด้าน AI จากทั่วเอเชียแปซิฟิกและประเทศอื่นๆ Google ร่วมเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ UN-ESCAP พร้อมเปิดตัวเครือข่ายวิจัยด้าน AI เพื่อสังคมในเอเชียแปซิฟิก

Google และ UN-ESCAP ได้จับมือเป็นพันธมิตรเพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและระบุแนวทางในการส่งเสริมการใช้  AI เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในเอเชียแปซิฟิก

สำหรับการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ Google จะมอบทุนให้กับสมาคมมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก ( Association of Pacific Rim Universities )

เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยด้าน AI เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific AI for Social Good Research Network) Kent Walker รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการทั่วโลกของ Google กล่าวว่า

“เครือข่ายนี้จะนำนักวิชาการชั้นนำจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมารวมตัวกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการกับความเสี่ยงและความกังวลต่างๆ

นอกจากนี้ยังจะเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการเหล่านี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการวิจัยของพวกเขาร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน”

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดมากจากเครือข่ายวิจัยและฝึกอบรมด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ( Asia-Pacific Research and Training Network on Science, Technology and  Innovation Policy หรือ ARTNET on STI )

ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง UN-ESCAP และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Armida Alisjahbana รองเลขาธิการสหประชาชาติ และเลขาธิการบริหาร คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) กล่าวว่า

“ความร่วมมือครั้งนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยที่ทันสมัยและการให้คำแนะนำด้านนโยบายเกี่ยวกับ AI เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ESCAP

ได้รับมอบหมายให้เสริมสร้างวาระด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับภูมิภาคผ่านบทบาทของเราในฐานะคลังสมอง ที่ปรึกษาด้านนโยบาย และผู้รวบรวมข้อมูล เราหวังว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเช่นในวันนี้ จะช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิกในความพยายามของพวกเขาในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นำโปรแกรมป้องกันตาบอดด้วยเทคโนโลยี AI ของ Google มาใช้ในไทย ภายในงาน Google ยังได้ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับ โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการเกิดตาบอดโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เพื่อคัดกรอง ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (diabetic retinopathy) ทั้งนี้ Google ได้ดำเนินโครงการริเริ่มนี้แล้วในคลินิกหลายแห่งในประเทศอินเดีย

โดยได้รับการสนับสนุนจากVerily หลังจากการศึกษาย้อนหลังในประเทศไทยเป็นเวลาหลายเดือน ตอนนี้ Google กำลังร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อเริ่มการทดลองทางคลินิกในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศ

นพ. ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 5 ล้านราย ทุกรายมีความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำไปสู่การสูญเสียการมองเห็น ทั้งนี้สามารถป้องกันได้โดยการตรวจคัดกรองเป็นประจำ

ผลจากการศึกษาย้อนหลังพบว่าในการตรวจคัดกรองแบบเดียวกัน แบบจำลอง AI ตรวจจับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Google

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือ AI ในการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่จะช่วยป้องกันการตาบอดในผู้ป่วยเบาหวานไนไทยได้มากขึ้น”

Lily Peng ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Google Health กล่าวเสริมว่า “เป้าหมายของ Google คือการทำให้ทุกคนเข้าถึงประโยชน์ของ AI ได้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ขยายโครงการนี้มายังประเทศไทย

ผ่านความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คนไทยได้รับการตรวจคัดกรองที่สามารถป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้มากขึ้น”

การฝึกอบรมองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ AI Impact Challenge ของ Google ชิงทุน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในงานยังมีการประกาศเกี่ยวกับโครงการ  AI Impact Challenge ของ Google

ที่เปิดรับไอเดีย ข้อเสนอแนะในการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมสมัครเพื่อชิงทุนมูลค่า 25 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในการประชุมวันที่ 2 ผู้สมัครที่มีศักยภาพจะได้รับโอกาสในการฝึกอบรมและสร้างพันธมิตร

รวมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านเอไอ โครงการ AI Impact Challenge เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 23:59:59 น. ตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News  

 

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

05 มกราคม 2562

ผู้ชม 39239 ครั้ง

Engine by shopup.com