"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ ให้ "นายพรทวี หรือ นรวีร์ ทัพพะรังสี" ล้มละลาย พบเป็นบุคคลสกุลดัง ญาติ “กร ทัพพะรังสี”

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย และกำหนดนัดไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย

ณ ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. 2335/2559 กองบังคับคดีล้ม ละลาย 6 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com  รายงานว่า ในประกาศมีใจความตอนหนึ่งว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ให้ นายพรทวี หรือ นรวีร์ ทัพพะรังสี จำเลยล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ผู้ล้มละลาย มีภูมิลำเนาอยู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อนึ่ง ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวนจำเลยโดยเปิดเผย ณ ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร A ชั้น 2 – 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา

เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว มีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซักถามจำเลยที่ศาลได้ หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้ ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เทพภมร เรืองไทย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

สำหรับ นายพรทวี หรือ นรวีร์ ทัพพะรังสี เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคม โดยนายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยา เคยไปเป็นประธานในงานฉลองมงคลสมรส

ระหว่าง ไหมพรม ปิ่นกุลบุตร บุตรี พนิดา ปิ่นกุลบุตร กับ นราธิป ทัพพะรังสี บุตร นรวีร์-ทิพเยาว์ ทัพพะรังสี ณ ห้องแกรนด์ พาโนรามา โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ งูจงอาง ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

11 มกราคม 2562

ผู้ชม 1776 ครั้ง

Engine by shopup.com