“รพ.อู่ทอง” โดดเด่น เป็นสง่า สธ.ยกย่อง แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน ผอ. โรงพยาบาลอู่ทอง บริหารมาตรฐาน GMP เทียบเท่า สมุนไพรอภัยภูเบศร

จาก นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการปลูกสมนุไพร และพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร ให้แข่งขันได้ทั้งในตลาดในและต่างประเทศ ล่าสุด MED HUB NEWS - รายงานว่า ภญ.ดลิชา ชั่งสิริพร  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า โรงพยาบาลอู่ทอง เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบของประเทศ 

ที่มีการจัดบริการครอบคลุมทั้ง 4 มิติและนํามาผสมผสานร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน ทํางานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ      

เป็นโรงพยาบาลแห่งแรก ( ปี 2537 ) เป็นงานด้านบริการ ตรวจรักษา  ได้รับการยอมรับจากแพทย์แผนปัจจุบัน  โดยตรวจรักษาโรคทั่วไป กลุ่มโรคภูมิแพ้  โรคผิวหนัง สะเกิดเงินและโรคมะเร็ง

แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน ผอ. โรงพยาบาลอู่ทอง ที่มีวิสัยทัศน์ไกล 

ในอนาคต แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน ผอ. โรงพยาบาลอู่ทอง มีแผนการพัฒนารักษาอาการในสตรีตั้งแต่วันรุ่ย วัยทอง 

เพราะเล็งเห็นว่าปัจจุบันผู้หญิงมีความเสี่ยงโรคมากขึ้น วัยรุ่นมีประจำเดือนช้า ผู้หญิงมีลูกยากขึ้น และประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นการเตรียมร่างกายให้พร้อมเป็นการบำบัดและรักษาจากภายในสู่ภายนอก  ซึ่งเป็นเป็นตามบริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

นอกจากนี้ยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่สถานที่ผลิตยาผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) จาก อย.ในปี 2553

และทําการผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนให้กับหน่วยบริการ ต่างๆทุกระดับที่มีการจัดให้บริการแพทย์แผนไทยเกือบทั่วประเทศ

มีศูนย์วัตถุดิบสมุนไพรที่มีการส่งเสริมการปลูกแบบ GAP (Good Agricultural Practices) ส่งผลให้ยาสมุนไพรที่ผลิตได้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่มีการจัดตั้งเป็นศูนย์วัตถุดิบอู่ทอง ผลิตวัตถุดิบให้กับโรงพยาบาลเป็นสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

การคัดเลือกวัตถุดิบ จำพวกสมุนไพร เพื่อมาทำยา จะต้องผ่านกรรมวิธี ในการคัดเลือก ต้องรู้จัก ลักษณะ คุณสมบัติสมุนไพรแต่ละตัวที่จะนำมา ความเข้มข้นของตัวยาและสารพิษเจือปน

ซึ่งทางโรงพยาบาลได้รับการการันตีมาตรฐานในเรื่องนี้ จากองค์กรตรวจสอบทั้งในและต่างประเทศ 

ปัจจุบันโรงพยาบาลอู่ทองมีการผลิตยาสมุนไพรทั้งหมด ๑๕  รายการ เป็นยาบัญชีหลัก  ๖๔  รายการ  นอกเหนือจากนั้นเป็นกลุ่มประเภทเวชสำอาง

ประชาชนทั่วไปสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. ๐-๒๑๔๙-๕๖๐๙,๐๘๗-๙๗๙-๑๒๒๐ หรือ  hhttp://natherbexpo.dtam.moph.go.th  และเฟสบุ๊คมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

19 มีนาคม 2562

ผู้ชม 1397 ครั้ง

Engine by shopup.com