พายุฤดูร้อนมาแล้ว "นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน" ห่วงผู้ป่วยจิตเวชขาดยา รับยาต่อเนื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง พร้อมวางแผนให้บริการ

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY - HEALTH NEWS ARTICLES

 New !  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา เตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่  14-18 มีนาคม 2562 สามารถจัดบริการผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่างตลอด 24 ชั่วโมง  

พร้อมแนะประชาชนให้ตั้งสติ และวางแผนป้องกันความสูญเสียจากภัยธรรมชาติให้ได้มากที่สุดไว้ล่วงหน้า  คำนึงถึงความปลอดภัยชีวิตเป็นอันดับแรก และยื่นมือช่วยปฐมพยาบาลใจเพื่อนบ้านที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้น จะป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจากความสูญเสียได้ดี   

     นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน

กองบรรณาธิการ medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ  และ เพจ sasook  รายงานว่า นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับมือพายุฤดูร้อนที่จะเกิดในช่วงวันที่ 14-18 มีนาคม 2562 ซึ่งจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเช้าวันนี้ ว่า    

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ  ซึ่งดูแลการจัดบริการสุขภาพจิตในพื้นที่อีสานตอนล่างในเขตสุขภาพที่ 9  ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ และเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุครั้งนี้  

ได้เตรียมความพร้อมรับมือไว้ 2 ส่วนหลักตามนโยบายของกรมสุขภาพจิต  คือ จัดระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินของโรงพยาบาล โดยเฉพาะที่ห้องจิตเวชฉุกเฉิน หากเกิดเหตุสามารถใช้การทดแทนได้ทันที เพื่อมิให้กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชตลอด 24 ชั่วโมง 

และเตรียมทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ;MCATT) พร้อมเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็น  พร้อมออกปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินการร่วมกับทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทของโรงพยาบาลเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อดูแลจิตใจประชาชน หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

พายุฤดูร้อนเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ขอแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดอย่างมีสติ อย่าตื่นตระหนก และให้วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการสูญเสียให้ได้มากที่สุด

โดยเน้นที่ความปลอดภัยชีวิตตนเอง-ครอบครัวเป็นอันดับแรก และความปลอดภัยทรัพย์สินรองลงมา  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ใช้ในบ้านยามฉุกเฉิน  

เช่นไฟฉาย เทียนไข  ผู้ที่มีโรคประจำตัวรวมทั้งผู้ป่วยจิตเวชด้วยขอให้ญาติช่วยดูแลจัดเก็บยาไว้ในที่ปลอดภัย หยิบฉวยได้ง่าย

กรณีที่มีสถานการณ์และมีผู้ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ ขอแนะนำให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเครือญาติหรือเพื่อนบ้าน ช่วยกันยื่นมือปฐมพยาบาลดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นก่อนที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐจะมาถึง โดยมีหลักปฏิบัติเพียง 3 ข้อดังนี้ คือ

1. ให้สอดส่องมองหาผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน   2.ใส่ใจรับฟังทุกข์ในใจ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้บอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกและคลายความทุกข์ใจออกมา จะช่วยให้อารมณ์สงบและสบายใจขึ้น

และ 3.คือการให้ความช่วยเหลือสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้กัน  เช่น น้ำ อาหาร  ยา  จะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนในเบื้องต้น ประการสำคัญจะส่งผลดีต่อขวัญกำลังใจของผู้ประสบภัย มีพลังใจเข้มแข็งขึ้น 

สามารถก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้  ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่เกิดปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดมาจากความสูญเสีย เช่นเครียด ซึมเศร้าได้ดี   

สายด่วนสุขภาพจิต 1323

หากผู้ประสบภัยยังไม่สบายใจ ก็จะมีขั้นตอนช่วยเหลือต่อโดยปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน   หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

17 เมษายน 2562

ผู้ชม 550 ครั้ง

Engine by shopup.com