"เปิดบ้านศรีธัญญา" ย้ำ "ไม่บ้าก็มาได้" เปลี่ยนทัศนคติให้ผู้ป่วยกล้าเข้าสู่กระบวนการรักษา กล้าพูด "ฉันมาจาก ศรีธัญญา”

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY - HEALTH NEWS ARTICLES

News Update 28 มี.ค.2019  I Am From ศรีธัญญา - โรงพยาบาลศรีธัญญา srithanya เปิดบ้าน  A Day in the Life : หนึ่งวันกับศรีธัญญา ที่คุณจะรัก

และกล้าออกไปบอกใครๆ ว่า...#IAmFromศรีธัญญา” มุ่งหวังให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ รพ.จิตเวชและผู้ป่วย ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ และ เพจ sasook รายงานว่า นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้เป็นโต้โผจัดงานครั้งนี้

โดย รพ.ศรีธัญญาได้ให้บริการด้านจิตเวชและฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชครบวงจรให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ประสบปัญหาทางด้านจิตเวชมาอย่างต่อเนื่องถึง 78 ปี

เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ระบบบริการและวิชาการ

ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตเวชระดับประเทศ การพัฒนาของโรงพยาบาลศรีธัญญา

จึงเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนางานบริการด้านจิตเวช ไม่ว่าจะเป็นการปรับภาพลักษณ์หน่วยบริการ การปรับสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างทางภายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

ซึ่ง รพ.ศรีธัญญาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรทุกจุดบริการ

มีการจัดบริการหอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว VIP ที่มีคุณภาพการบริการเทียบเท่าเอกชน พัฒนารูปแบบการรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT Center) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกซ้อมช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR Center)

ตลอดจนจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่หลากหลาย โดยแนวความคิดนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะโรงพยาบาลศรีธัญญา แต่สามารถขยายผลไปยังโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้อีกด้วย

ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตทั้งประเทศที่จะสามารถกล้าเข้าถึงบริการ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสื่อกลางสำคัญที่จะช่วยบอกกล่าวกับประชาชนได้ว่า โรงพยาบาลจิตเวชนั้น ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิด 

ไม่จำเป็นต้องป่วยก็สามารถเข้าถึงได้ สัมผัสได้ สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกับ รพ.ศรีธัญญาได้ และเมื่อกลับไปแล้ว กล้าที่จะบอกต่อได้ว่า “I AM From ศรีธัญญา”

ทั้งนี้ ก็ด้วยการที่สังคมยังคงมีอคติต่อผู้มีปัญหาทางจิต ตราหน้าว่าเป็นผู้อ่อนแอ ล้มเหลว ดูน่ากลัว จึงยิ่งทำให้พวกเขาไม่กล้าเปิดเผยตัว

ไม่กล้าเข้าสู่ระบบบริการ ตอกย้ำตราบาป ( stigma ) ลดคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขาให้น้อยลงไปเรื่อยๆ

ซึ่งในความเป็นจริง ผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้สามารถรักษาให้หายและกลับคืนสู่สังคมได้ สามารถประกอบอาชีพ ใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป ยิ่งเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ ได้เร็วเท่าไรยิ่งดี

ด้านนายแพทย์ ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า การเปิดบ้านศรีธัญญา ในวันนี้ เป็นความร่วมมือกันของ รพ.ศรีธัญญา ทีมงานจิตอาสา และศิลปินนักร้อง ดารานักแสดง

นำทีมโดย คุณดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค เพื่อที่จะช่วยกันบอกกล่าวสังคมให้เกิดความเข้าใจ รับรู้ถึงบทบาทการดำเนินงานของหน่วยบริการด้านจิตเวชในปัจจุบัน

เกิดทัศนคติที่ดีกับโรงพยาบาลศรีธัญญา และหน่วยบริการด้านจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต  ได้เห็นถึงการปรับภาพลักษณ์ของหน่วยบริการ

การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ การให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ได้สัมผัสกับการให้บริการด้านจิตเวช ยุค 4.0 ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการ ช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น

รวมทั้งได้เยี่ยมชมผลงานการฟื้นฟูสมรรถภาพจากผู้ป่วยจิตเวช การร่วมทำกิจกรรม Workshop โดยทีมสหวิชาชีพ ตลอดจน

เสื้อยึด I AM From ศรีธัญญา...ติดต่อสั่งซื้อได้เลยค่ะ 

ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ โดยคาดหวัง ให้เกิดความกล้าที่จะออกไปบอกต่อสังคม ว่า “I AM From ศรีธัญญา” ที่จะช่วยลดการสร้างตราบาปให้กับผู้ป่วย

แสดงถึงการเคารพและให้เกียรติ คืนคุณค่าและศักดิ์ศรีให้กับพวกเขา ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการรักษาอย่างครบวงจร และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาผู้ป่วยจิตเวช

นายนิติพงษ์ ห่อนาค ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวเสริมว่า  #IAMFROMศรีธัญญา เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ ที่อยากให้สังคมช่วยพาคำว่า “ศรีธัญญา” ออกจากเงาทะมึนแห่งมโนภาพเดิม ๆ ที่มองเป็นเรื่องตลก หรือดูน่ากลัว มีแต่คนสติไม่ดี 

ซึ่งอยากให้มาเห็นความเป็นจริงว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ คือ เพื่อนของผู้ไม่สบายทางจิตใจ เป็นโรงพยาบาลที่สวยงาม สะอาดสะอ้าน ร่มรื่น

อยากให้ช่วยกันพา “ศรีธัญญา” ก้าวออกมาจากสัญลักษณ์เก่าๆ เพื่อให้คนทำงานในศรีธัญญา เดินหน้าตรงด้วยความภาคภูมิใจในงานที่ทำ ให้ผู้ที่ไม่สบายใจ กล้ามาปรึกษาหมอ ให้ผู้ที่เคยป่วย แล้วรักษาหาย

เดินเข้าสู่สังคมได้อย่างเป็นที่ยอมรับต่อไป ซึ่งเราทุกคนสามารถช่วยได้

04 เมษายน 2562

ผู้ชม 1370 ครั้ง

Engine by shopup.com