โรงพยาบาลพิจิตร ค่าไฟพุ่ง เคยเกิดปัญหาสภาวะขาดทุน แก้ไขปัญหา เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ติดระบบ Solar Cell ลดต้นทุนได้อื้อ

หมวดหมู่: HOT TOPIC

News Update  –  โรงพยาบาลพิจิตร เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิขนาด 405 เตียง มีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 751 ราย ผู้ป่วยใน เฉลี่ยวันละ 337 ราย เปิดรักษาโรคเฉพาะทางครบทุกสาขา

ทั้งนี้ โรงพยาบาลพิจิตร  เคยเกิดปัญหาสภาวะขาดทุน เป็นหนี้ 200 ล้านบาท  หลังจากได้รับงบสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น จึงทำให้โรงพยาบาลพิจิตร มีสภาพคล่องดีขึ้น

ปัจจุบัน บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพิจิตร มิได้หมดกำลังใจยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด

ล่าสุดทาง โรงพยาบาลพิจิตร ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Cell ) ประหยัดพลังงาน คาดจะคุ้มทุนภายใน 2 ปี เตรียมขยายในสถานบริการกว่า 1,000 แห่ง ช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าและลดโลกร้อน

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ และ เพจ sasook รายงานว่า  นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการลงทุนการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน และในโรงพยาบาล ร้อยละ 70 ขณะนี้มีโรงพยาบาลหลายแห่งเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สำหรับโรงพยาบาลพิจิตรมีความพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อเดือนตุลาคม 2561 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ 180,000 หน่วย ใช้เงินลงทุน 6.2 ล้านบาท โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสนับสนุน 4.34 ล้านบาท

โรงพยาบาลสมทบ 1.86 ล้านบาท สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 7 ต่อเดือนจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าในโรงพยาบาลเดือนละ 200,600 หน่วย คาดว่าจะคุ้มทุนภายใน 2 ปี หลังจากนี้

สำหรับในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแผนการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Cell ) เพิ่มในสถานบริการ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.หน่วยบริการปฐมภูมิรวม 882 แห่ง

ได้แก่ รพ.สต. สาธารณสุขชุมชน (สสช.)  สุขศาลาที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 114 แห่ง  รพ.สต.ที่ไฟฟ้าไม่เสถียร 169 แห่ง  รพ.สต.ในพื้นที่เขตชายแดน 472 แห่ง  รพ.สต.ในพื้นที่เกาะ 48 แห่ง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 78 แห่ง และรพ.สต.ทุ่งรักษ์ชัยพัฒน์ 1 แห่ง 

2.โรงพยาบาลที่มีความพร้อมดำเนินการ 131 แห่ง และ 3.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 39 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง 

รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 4 แห่ง และรพ.พระราชทานนามชัยพัฒน์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 4 แห่ง เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าในสถานบริการ ตลอดจนช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าและลดโลกร้อน

12 เมษายน 2562

ผู้ชม 22286 ครั้ง

Engine by shopup.com