อย. จับมือ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนผู้ป่วย ที่ใช้ "กัญชารักษาโรค" ผ่านทางออนไลน์

News Update วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 :  อย. ร่วมกับ สภากาชาดไทยเพิ่มช่องทางการรับแจ้งครอบครองกัญชาของผู้ป่วยที่ใช้ในการรักษาโรคเฉพาะตัว โดยสภากาชาดไทย ได้จัดทำระบบการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 13-21 พ.ค. 62

ล่าสุด กองบรรณาธิการ medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ  และ เพจ sasook  รายงานว่า  นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยว่า

เนื่องจากใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งนิรโทษครอบครองกัญชา ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 ในวันที่  21 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้  

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาแจ้งครอบครองฯ ได้ทันเวลาที่กำหนด ในวันนี้ (13 พฤษภาคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) 

ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพิ่มช่องทางในการรับแจ้งการครอบครองกัญชาของผู้ป่วยที่ใช้ในการรักษาโรคเฉพาะตัว

โดยสภากาชาดไทย ได้จัดทำระบบการลงทะเบียนของผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรคผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยจะเริ่มเปิดบริการในระหว่างวันที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2562

เมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สภากาชาดไทยจะส่งข้อมูลมายัง อย. จากนั้นให้ผู้ป่วยมาติดต่อที่ อย. และยื่นแบบแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ได้แก่ บัตรประชาชน เอกสารแจ้งการมีกัญชา เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ และนำกัญชาที่ใช้ในการรักษาไปด้วย

หากมีปริมาณมาก สามารถใช้รูปถ่ายได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและพิจารณารับแจ้งการครอบครองตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ปริมาณของกัญชาที่มีไว้ในครอบครองในการรักษาโรคเฉพาะตัว ต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรค โดยพิจารณาจากหลักฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ

และปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่ที่ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ

หรือจนกว่าจะได้รับการรักษา และได้รับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่สั่งจ่ายจากหน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย

หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถครอบครองยากัญชานั้นต่อไปได้จนกว่าจะได้รับการจัดบริการในสถานพยาบาลแล้ว

การลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการแจ้งครอบครองกัญชาให้สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

จึงขอให้รีบดำเนินการโดยเร็ว ซึ่งจำนวนการแจ้งครอบครองทั้งหมดจะเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการใช้กัญชาทางการแพทย์

13 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 770 ครั้ง

Engine by shopup.com