บทความ

กามโรค ทั้ง ซิฟิลิส หนองใน พุ่งกระฉูด อึ้ง กลุ่มผู้ใช้ ยาเพร็พ มีเซ็กซ์สด ป้องกัน HIV ได้อย่างเดียว ส่งผลให้ กามโรค ระบาด เด็กมัธยม เด็กมหาวิทยาลัย

 โปรดงดค่านิยมผิดๆ ยสตน.บางคนใช้ ยาเพร็พ ป้องกันเชื้อ HIV อย่างเดียว จึงส่งผลให้ โรคซิฟิลิส โรคหนองใน พุ่งกระฉูด ช็อก ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอายุ 15-24 ปี

 

Author : Medhubnews Online

Photographer : กรมควบคุมโรค

เผยแพร่ครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564, 11 :16 น.

ปรับปรุงล่าสุด..2021-12-01, 9:13:06 AM

News Update วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 - ข่าวล่าสุด : สาธารณสุข กำชับกรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยต่อเนื่อง ป้องกันโรคซิฟิลิส

โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน ที่พบไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกประมาณร้อยละ 30

นอกจากนี้ จากการติดตามสอบถามในกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน พบค่านิยมผิดๆ กรณี ไม่ใส่ถุงยางอนามัย ยสตน.

แม้บางคนเชื่อ ยาเพร็พ ป้องกันการติดเชื้อ HIV ก็จริง แต่ ยาเพร็พ ไม่สามารถป้องกัน โรคซิฟิลิส โรคหนองใน ได้ ส่งผลให้สถิติพุ่งกระฉูด

ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข 

ได้กำชับกรมควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เร่งรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ได้แก่ โรคหนองใน โรคซิฟิลิส อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนทุกคนมีความเสี่ยง

โดยเฉพาะผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ทำให้มีการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าคนทั่วไป 5 - 9 เท่า การใช้ถุงยางอนามัย

จะสามารถป้องกันได้ 100 เปอร์เซนต์ รวมทั้ง ให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ

การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา ไม่ใช่เรื่องน่าอาย หรือ ไร้ศีลธรรม เหมือนที่คนโบราณพูดกัน

เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

รวมทั้งส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรค รับผิดชอบต่อคู่และสังคม

ข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับเชื้อเอชไอวีกลุ่มนักเรียนในปี 2560 พบว่า วัยรุ่นมีแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น

อายุเฉลี่ย 13-15 ปี และไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกประมาณร้อยละ 30

กรมควบคุมโรค ได้รณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนและวัยทำงาน เพื่อการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การท้องไม่พร้อม

เน้นในสถานศึกษาและชุมชน และสนับสนุนถุงยางอนามัยให้หน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง ผ่านสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 เขต

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

จัดทำแพ็คเกจถุงยางอนามัยให้มีความสะดวกใจในการพกพา ไม่เขินอาย แจกถุงยางอนามัยให้เยาวชนในช่วงการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสำคัญต่าง ๆ

เช่น วันแห่งความรัก วันเอดส์โลก รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชน

และสื่อที่เยาวชนสนใจ เช่น Website, E-LEARNING, E-LIBRARY, E-BOOK สื่อสังคมออนไลน์

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานในปี 2562 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 4 มิถุนายน พบผู้ป่วยโรคซิฟิลิส 3,752 ราย โรคหนองใน 3,940 ราย

แนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 25 - 34 ปี

13 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ชม 4273 ครั้ง

Engine by shopup.com