คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 5 แห่ง จังหวัดขอนแก่นลดความแออัด ลดจำนวนผู้ป่วยนอก รพ.ขอนแก่นร้อยละ 80

หมวดหมู่: เรื่องเด่น

ปิยะสกล , สาธารณสุข , คลินิกหมอครอบครัว 2561 , คลินิกหมอครอบครัว 2562 , คลินิกหมอครอบครัว คืออะไร , คลินิกหมอครอบครัว logo , คลินิกครอบครัว คือ , ตัวชี้วัด คลินิกหมอครอบครัว , สํานักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข , คลินิกหมอครอบครัว ชลบุรี

ข่าววันนี้  , คลินิกหมอครอบครัว  , เว็บไซต์สุขภาพ , ข่าวสุขภาพ  , คลินิกหมอครอบครัวบ้านหนองกุง ตำบลศิลา , อำเภอเมืองขอนแก่น , ขอนแก่น , ระบบบริการปฐมภูมิ , Primary Care Cluster , PCC , ทีมหมอครอบครัว , บ้านหนองกุง , คลินิกหมอครอบครัว ขอนแก่น , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น , โรงพยาบาลขอนแก่น

News Update วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 : เปิดคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 5 แห่ง จังหวัดขอนแก่น บริการผู้ป่วยใกล้บ้าน ลดการรอคอยจาก 184 นาที เหลือ 46 นาที

ประชาชนพึงพอใจ ช่วยความลดแออัดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขอนแก่น ได้เกือบร้อยละ 80

medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า ที่ จ.ขอนแก่น ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เปิดคลินิกหมอครอบครัวบ้านหนองกุง ตำบลศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

คลินิกหมอครอบครัวบ้านหนองกุง นำร่องให้บริการปฐมภูมิ 1 ปี

จนมีทีมหมอครอบครัว 19 ทีม และ คลินิกหมอครอบครัว 5 แห่ง

และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ มีคลินิกหมอครอบครัว ทีมหมอครอบครัว

และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ หรือ พชอ. ร่วมกับชุมชน ดูแลสุขภาพประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลใกล้บ้าน

ผลการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ ( Primary Care Cluster : PCC ) ที่จังหวัดขอนแก่น พบว่า เป็นที่น่าพอใจ

ขณะนี้มีทีมหมอครอบครัว 19 ทีม และคลินิกหมอครอบครัว 5 แห่ง ดูแลประชาชนในเขตเมือง ให้ได้รับบริการมาตรฐานเดียวกันกับแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อเกินขีดความสามารถจะส่งต่อตามระบบ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดการรอคอยจาก 184 นาที เหลือเพียง 46 นาที ประชาชนพึงพอใจ เข้ารับบริการกว่า 300,000 คนต่อปี

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วยลดความแออัด ลดจำนวนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลขอนแก่นลงได้เกือบร้อยละ 80 ช่วยลดรายจ่ายได้ถึง 443.1 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายดำเนินการให้ครบ 12 PCC ภายในปี 2569  

สำหรับการให้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1.ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

2.บริการทำหัตถการผ่าตัดเล็ก อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3.คัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

4.คลินิกฝากครรภ์ คลินิกสุขภาพเด็กดี บริการฉีดวัคซีนพื้นฐาน บริการเพื่อนใจวัยรุ่น และให้คำปรึกษา

5.บริการด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์ และทันตาภิบาล 

และ 6.บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยแพทย์ประจำ และสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลแบบ One Stop Service ทำให้ประชาชนคุ้นเคย เชื่อถือ ศรัทธา และพึงพอใจมาตรวจรักษาที่คลินิกหมอครอบครัว 

06 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 672 ครั้ง

Engine by shopup.com