ททท. ผุดโครงการชื่อเก๋ กรุงเทพ-มาหา-นคร ชวนคนกรุงมุ่งเมืองคอน มาหา “นคร” แห่งความสุข

หมวดหมู่: ท่องเที่ยว

นครสองธรรม , นครแห่งความสุข , กรุงเทพ-มาหา-นคร , นครศรีธรรมราช , ททท. , นายนิธี สีแพร , ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ททท

ททท.ชวนคนเมืองหนีความวุ่นวาย ออกเดินทางไปผ่อนคลายในนครแห่งความสุข  กับกิจกรรมการส่งเสริมท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “กรุงเทพ-มาหา-นคร” หนุนเมืองรอง น่าลอง น่ารัก  ปักหมุด “นครศรีธรรมราช”

โชว์โอโซนเด่นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ให้เวลาเดินช้าลงด้วยหลายหลายแง่มุมที่หลายคนยังไม่รู้  ชูชุมชนเข้มแข็ง กระจายรายได้สู่เมืองรอง หนุนการท่องเที่ยวในประเทศเติบโตต่อเนื่อง

News Update วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 : medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า  นายวิรัตน์ รักษ์พันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถีงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ชื่อว่า “นครสองธรรม” ประกอบด้วย ธรรมะ และ ธรรมชาติ จึงเป็น “นครแห่งความสุข

ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง มีโบราณสถานสำคัญที่ทุกคนรู้จักกันดี คือ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” 

นอกจากนั้นจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีเสน่ห์ที่น่าสนใจอีกมากในทุกอำเภอ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทั้งภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ ลำธาร และ ทะเล

รวมถึงวิถีและวัฒนธรรมที่ร่ำรวยด้วยมรดกศิลป์ ทั้งการเล่นหนังตะลุง รำมโนราห์ เครื่องถม เครื่องเงิน ผ้ายก งานจักสานย่านลิเภา ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีที่มีชื่อเสียง เช่น การแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการ “กรุงเทพ-มาหา-นคร” จะช่วยสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ผู้ที่ยังไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรุงเทพที่ต้องการพักผ่อน หลีกหนีจากความวุ่นวาย และมลภาวะต่างๆในเมืองกรุง ได้มีโอกาสสัมผัสความสุขในแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

รวมทั้งผู้ที่เคยมาท่องเที่ยวแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่ายังมีเสน่ห์ของการท่องเที่ยวอีกมากมายรอให้ไปสัมผัส รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมการกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆ

จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาค เดินทางมาสัมผัสความสุขในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เหมาะกับการพักผ่อน เพื่อสัมผัสถึงประโยคที่ว่า “เวลาเดินช้าลง” โดยทางเจ้าบ้านพร้อมต้อนรับด้วยความยินดี

นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสามารถกระจายรายได้ไปถึงท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง  55 จังหวัด ททท. จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและชุมชน เพื่อสร้างการกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่

พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการเติบโตที่สมดุล ขานรับยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในช่วงปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจและเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น  ในปี 2561 นักท่องเที่ยวไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 114.82 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้น 3.93% โดยสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ 

เป็นนักท่องเที่ยวที่มีที่พำนักในกรุงเทพและปริมณฑล ททท. จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้โครงการ “กรุงเทพ-มาหา-นคร” เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นนักท่องเที่ยวในกรุงเทพและปริมณฑลไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งเป็นจังหวัดมีความโดดเด่นทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นอย่าง “บ้านคีรีวง” ซึ่งเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 1 ของประเทศ

รวมทั้งจุดท่องเที่ยวต่างๆ ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเมืองหลวงซึ่งเต็มไปด้วยความรีบเร่ง ได้สัมผัสมิติของการท่องเที่ยวอย่างผ่อนคลาย ในแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุข ทั้งจากธรรมะ และ ธรรมชาติ

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “กรุงเทพ-มาหา-นคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพและปริมณฑล

รวมทั้งชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้รู้จักและให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งรายได้ การสร้างงานและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 

นายสุชาติ ชายมัน ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,972,748 คน เติบโต 7% จากปีก่อนหน้า มีรายได้ 17,135 ล้านบาท

แสดงให้เห็นว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เป็นหนึ่งในปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน

โดยปัจจุบัน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีศักยภาพและความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ มีโบราณสถาน อันงดงาม พร้อมด้วยวิถีชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามและเงียบสงบ รวมทั้งอาหารการกินอันอุดมสมบูรณ์

นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในความเงียบสงบ ความมีเสน่ห์น่าหลงใหล จะได้พบกับหลากหลายแง่มุมของการท่องเที่ยวในนครแห่งความสุข อาทิ “หมู่บ้านคีรีวง” อ.ลานสกา ซึ่งมีอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย “หาดในเพลา” อ.ขนอม

ซึ่งเป็นชายหาดที่ยังคงความสงบและเป็นธรรมชาติ “ทะเลหมอกเขาจังโหลน” อ.นบพิตำ ทะเลหมอกภาคใต้ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันแสนสดชื่น เป็นต้น

ปัจจุบัน การเดินทางสู่จังหวันครศรีธรรมราช ยังสะดวกทั้งทางรถ ทางรถไฟ และเครื่องบิน นอกจากนั้นในตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

ยังมีที่พักให้เลือกหลากระดับ มีของกินของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ให้เลือกซื้อหามากมายหลายชนิด ภายใต้การต้อนรับอย่างเป็นมิตรของเจ้าบ้าน

สำหรับแนวทางการส่งเสริมการเติบโตของจังหวัดนครศรีธรรมราช จะยังคงนำเสนอวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ภายใต้ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

พร้อมด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เคียงข้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและวีถีชุมชน โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตของนักท่องเที่ยวและรายได้ไว้ที่ 10% ในปี 2562  

โดยในวันแถลงข่าวที่จัดขึ้นได้เปิดตัวพรีเซ้นเตอร์โครงการ นายภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์ และนางสาวภัสราภรณ์ ภูริพงศ์ธนวัต พร้อมเล่าประสบการณ์ความประทับใจที่ได้ไปถ่ายทำวีโอและเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนะธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชในงานอีกด้วย 

19 กันยายน 2562

ผู้ชม 947 ครั้ง

Engine by shopup.com