นวดแล้วตาย เกิดขึ้นได้จริง ต้องระวังตัวเอง วันหลอดเลือดดำอุดตันโลก ปีนี้ย้ำความเสี่ยงผู้ป่วยในโรงพยาบาล

เส้นเลือดดําอุดตัน ขาบวม , วิธีรักษาเส้นเลือดดําอุดตันที่ขา , วิธีรักษาเส้นเลือดอุดตันที่ขา , กิน อะไร แก้ ลิ่ม เลือด อุด ตัน , ลิ่มเลือดอุดตันที่ขา อาการ , วิธีรักษาลิ่มเลือดอุดตัน , อาการหลอดเลือดอุดตัน , สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย , The Thai Society of Hematology , เสวนาวันหลอดเลือดดำอุดตันโลก , โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด , วันหลอดเลือดดำอุดตันโลก 

medhub news - News Update  : ทราบหรือไม่ว่า ? ประชากรจำนวนหนึ่งในสี่ของโลกเสียชีวิตจาก ปัญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ซึ่งนำไปสู่ภาวะหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดดำอุดตัน (VTE)  

รวมถึงโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่ส่งผลถึงชีวิต ความเสี่ยงของภาวะดังกล่าวสามารถเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน แต่สาเหตุหลักของโรคเกิดนี้กลับเกิดขึ้นในโรงพยาบาล

อ่านข่าวนี้ ทางอีบุ๊ค โหลดฟรี 

นิตยสาร เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 001
กองบรรณาธิการ เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com
www.mebmarket.com
นิตยสาร เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 001 สังคมสุขภาพท่องเที่ยว ชยิน หนุ่มเชียงใหม่ พาออกนอกห้อง , อนุทิน ปลูก กัญชา ที่แม่โจ้ , สปา นวดไทย ดังไกล , รับยาใกล้บ้าน สุดสะดวก ไม่ต้องรอคิว

ทั้งนี้ medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า วันหลอดเลือดดำอุดตันโลก หรือ World Thrombosis Day ถูกจัดขึ้นทุกวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตันทุกประเภท

รวมถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคและอาการของโรคเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ ในปีนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของวันดังกล่าว คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในวันที่ 4 ตุลาคม

ซึ่งจะเป็นงานเสวนาแก่ทั้งบุคคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทั่วไปเพื่อส่ร้างเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

โดยจะย้ำถึงการรักษาและการป้องกันในผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยโรคมะเร็งและเด็ก ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงภายในงาน

ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน คือภาวะที่ลิ่มเลือดขัดขวางการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดแดง หรือหลอดเลือดดำในร่างกาย 

โดยลิ่มเลือดอาจหลุดจากผนังหลอดเลือดแล้วลอยไปตามกระแสเลือดสู่ปอดนำไปสู่โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (PE)

ทั่วไปภาวะลิ่มเลือดอุดตันเป็นภาวะที่สามารถป้องกันได้ แต่มักจะถูกพบหลังจากเกิดกระบวนการทางการแพทย์แล้ว เช่น การผ่าตัดใหญ่

โรคหลอดเลือดดำอุดตัน (VTE) คือ ปัญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่อันตรายถึงชีวิต โดยในประเทศสหรํฐอเมริกาและทวีปยุโรปมีผู้ป่วยที่เผชิญกับโรคหลอดเลือดดำอุดตันมากกว่า 10 ล้านกรณีในแต่ละปี

ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่มากกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม เอชไอวี และอุบัติเหตุทางรถยนตร์รวมกัน

การนอนติดเตียงหลังรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานถือเป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดดำอุดตันที่รู้จักกันในชื่อ hospital-associated clots  ( HAT )  

ซึ่งมากกว่า 60% ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดดำอุดตันเกิดโรคดังกล่าวในช่วงของการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอนามัยโลก
ชี้ให้เห็นว่าในปร ะเทศรายได้ปานกลางถึงต่ำ มีจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้พิการจากโรคหลอดเลือดดำที่เกิดในโรงพยาบาลมากกว่าภาวะแทรกซ้อนหรืออุบัติเหตุในโรงพยาบาลอื่น ๆ

อาทิ อาการปอดบวมในโรงพยาบาล การติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ หรือความคลาดเคลื่อนทางยา

โดยทั่วไปความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลกระทบมาจากการเคลื่อนไหวที่ลดลงเนื่องจากผู้ป่วยต้องนอนติดเตียงในช่วงรักษาตัว การเคลื่อนไหวร่างกายที่ลดลงก่อให้เกิดการจับตัวของเลือดซึ่งทำให้เกิดลิ่มเลือดได้ง่ายนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน  

นอกจากนี้ผู้ที่มีประวัติความเจ็บป่วยเกี่ยวกับเส้นเลือดซึ่งอาจมาจากการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดดำอุดตันสูงขึ้น

ผู้ป่วยโรคมะเร็งคืออีกกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เนื่องมากจากการการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การรักษาโรคมะเร็ง  

เช่น การให้เคมีบำบัดบางประเภท  การผ่าตัดที่เกี่ยวโยงกับหลอดเลือด การเคลื่อนไหวที่น้อยลง และการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับหลอดเลือด

อีกทั้งเซลล์มะเร็งยังมีส่วนทำให้เลือดข้นมากขึ้นซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือด

นายแพทย์ ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตัน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุว่า  คนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงโรคนี้  

โดยเมื่อปีที่แล้ว เราพบว่ามีเพียง 26 เปอร์เซนต์ของคนไทยที่ตระหนักถึงภาวะเส้นเลือดตีบลึก (DVT) และมีเพียง 30 เปอร์เซนต์ที่รู้เกี่ยวกับ  โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด

เราหวังที่จะเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาภาวะลิ่มเลือดอุดตันกับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยการให้ความรู้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป

จะช่วยให้เราสามารถสังเกตโรคดังกล่าวได้ง่ายขึ้นและนำไปสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม

ท้ายที่สุดเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายระดับโลกของสมัชชาองค์การอนามัยโลกในการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อลง 25% ภายในปี 2568”

อาการของ ภาวะเส้นเลือดตีบลึก (DVT)  ที่พบเห็นได้ทั่วไปคือ อาการเจ็บบริเวณน่องและต้นขา อาการขาบวม ผื่นแดง สีผิวที่เปลี่ยนไป  

ส่วนโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด ผู้ป่วยโดยทั่วไปจะมีอาการ หายใจสั้น หายใจเร็ว การเจ็บปวดบริเวณหน้าอก ซึ่งอาจรุนแรงขึ้นเมื่อหายใจลึก  หัวใจเต้นเร็ว อาการมึนหัว และเป็นลม

ส่วนกรณีที่เคยเกิดข่าว นวดแล้วตาย ซึ่งมีคลิปปรากฏให้เห็นเป็นข่าวเรื่อยๆ นั้น  การนวดแผนไทย ที่ไม่ถูกต้อง หรือ นวดแรงเกินไป ถ้าผู้ใช้บริการนวดเป็นโรค มีปัจจัยเสี่ยง ก็ทำให้เกิด โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด ได้

โดยถือว่าเป็นอาการโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด เฉียบพลัน มีโอกาสเสียชีวิตมากในเวลาอันสั้น

ดังนั้น การนวดแผนไทยตามมาตรฐาน จะต้องมีการซักประวัติ และสอบถามเรื่องโรคประจำตัวคนที่จะมานวดก่อนเสมอ ซึ่งร้านนวดควรที่จะประเมินลูกค้า ซักประวัติ ตรวจร่างกายก่อน และ ควรมีมาตรฐานความปลอดภัย

“เรื่องนวดแล้วตาย เกิดจากลิ่มเลือด หลุดออกมาในกระแสเลือด  ถ้าลิ่มเลือดไปอุดตันเส้นเลือดในปอด จะมีอาการเหนื่อย แน่นหน้าอก แล้วก็เสียชีวิตเร็วมาก

ซึ่งเรื่องลิ่มเลือดอุดตันนี่เป็นโรคที่น่ากลัว และเกิดขึ้นเรื่อยๆ ในบ้านเรา แต่คนยังไม่ค่อยรู้จัก และไม่ตระหนักว่าน่ากลัวขนาดไหน

โดยหวังว่า วันหลอดเลือดดำอุดตันโลก หรือ World Thrombosis Day จะสร้างความตื่นตัวได้”

06 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 2882 ครั้ง

Engine by shopup.com