กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งผลักดันงาน กัญชาเสรีทางการแพทย์ เปิดให้บริการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ

กัญชาทางการแพทย์ครบวงจร   , กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , กระทรวงสาธารณสุข , กัญชาเสรีทางการแพทย์ , เทคนิคทางพันธุกรรม , การทดสอบทางพิษวิทยาและทางคลินิก , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

News Update วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเดินหน้าพัฒนางานกัญชาทางการแพทย์ครบวงจร  

ตั้งแต่การปลูกจนถึงการผลิตเป็นยา เพื่อให้ประชาชนได้รับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถผลิตในประเทศได้ ทำให้เกิดความมั่นคงด้านยา

เผยตั้งแต่เดือนตุลาคมจะเริ่มเปิดให้บริการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา และสงขลา  ซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังจากที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดตัวศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ให้เป็นไปตามนโยบาย “กัญชาเสรีทางการแพทย์” ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ทำให้เกิดการรวมตัวของภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา

ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมวิชาการเกษตร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  

องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มีการประชุมมาแล้ว 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดองค์ความรู้ครบทุกด้าน ทั้งในด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัย การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ การศึกษาสายพันธุ์

โดย เทคนิคทางพันธุกรรม การทดสอบทางพิษวิทยาและทางคลินิก รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการร่วมมือทำงานในทิศทางเดียวกันและลดความซ้ำซ้อน  

ผลงานชิ้นแรกที่แล้วเสร็จ คือ คู่มือการตรวจวิเคราะห์กัญชาทางการแพทย์ ที่กำลังจะเผยแพร่สู่สาธารณะและที่กำลังจะแล้วเสร็จ

คือ มาตรฐานการตรวจหาปริมาณสารสำคัญทั้งในวัตถุดิบสารสกัดและผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

และสามารถผลิตในประเทศได้ ทำให้เกิดความมั่นคงด้านยา และพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง เพื่อนำมาเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมจะเริ่มเปิดให้บริการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ซึ่งสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  นายแพทย์โอภาส กล่าว

01 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1356 ครั้ง

Engine by shopup.com