เปิดประวัติ ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง หลัง ในหลวง รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลตำรวจโทหญิง

หมวดหมู่: ข่าวยอดฮิต

ศิริจันทร์จันทร์แสงสว่าง - News Update วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 : ในหลวง รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลตำรวจโทหญิง

แก่ "ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง" เนื่องจากปฏิบัติราชการ ด้วยความเรียบร้อย พร้อมแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ข่าวที่น่าสนใจ เปิดประวัติ พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี  คือใคร ? ถูกปลดจากนายทหารราชองครักษ์พิเศษ ก่อนประกาศปลด อดีตหม่อมก้อย สินีนาฏ

[ https://medhubnews.com/ดูบทความ-56996-เปิดประวัติพลเอกอาชวินทร์เศวตเศรนีถูกปลด ]  


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ

พลตำรวจโทหญิง ให้แก่ พลตำรวจตรีหญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561

นอกจากนี้ ยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตำรวจตรีหญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง ข้าราชการตำรวจ

ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คลิปประวัติ พลตำรวจตรีหญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง

27 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 227779 ครั้ง

Engine by shopup.com