เปิดประวัติ พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี ถูกปลดจากนายทหารราชองครักษ์พิเศษ ก่อนประกาศปลด อดีตหม่อมก้อย สินีนาฏ

หมวดหมู่: สังคม เศรษฐกิจ

News Update วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 : ชื่อของ พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในช่วงนี้  หลังจากเมื่อวันที่ 21 ต.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ด่วนคลิ๊กอ่านข่าว : ย้อนอดีต พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ ก่อนโดนไล่ออก ถอดยศ 

ด่วนคลิ๊กอ่านข่่าว : พระบรมราชโองการ ไล่ออก ปลดออก ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราช 5 ข้าราชการ

เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ  ดังนี้

ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่  นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  มาตรา 6 มาตรา 7  และมาตรา 11  แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์  พุทธศักราช 2480  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี 

นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2562  เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  ข่าวสาธารณสุข ท่องเที่ยว รายงานว่า  สำหรับ ประวัติ พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี  

เราขอนำเสนอประวัติ และ ผลงานของพลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี ให้ทราบดังนี้ 

ก่อนหน้านี้ พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี  เป็นที่รู้จักในนาม นายทหารทหารเสือฯ และ พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี  เป็น ผู้แทนพระองค์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี อดีตผู้แทนพระองค์

ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี สมรสกับ อารยา เศวตเศรนี อดีตนายทหารราชองค์รักษ์พิเศษ ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรนี ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย , CEO สายการบินสกายสตาร์ แอร์เวย์ (ปิดให้บริการแล้ว) , ประธานมูลนิธิเมืองไทยสีเขียว  , ที่ปรึกษา กองทัพบก , อดีต ผบ.พล. 1 รอ. , อดีตนายทหารเสือราชินี

04 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 107264 ครั้ง

Engine by shopup.com