“มติชนสุดสัปดาห์” ขึ้นปก พระบรมราชโองการ ถอดฐานันดรศักดิ์ หม่อมก้อย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

หมวดหมู่: สังคม เศรษฐกิจ

News Update วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 : พระบรมราชโองการ ถอดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พาดหัวตัวใหญ่ของ “มติชนสุดสัปดาห์” นำเสนอรายงาน

ในคอลัมน์ ข่าวทะลุคน ว่า พระบรมราชโองการ ถอดเจ้าคุณพระสินีนาฏ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดฐานันดรศักดิ์ ยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ ไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการสถาปนาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 21 ต.ค.2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

ทั้งนี้ ความตอนหนึ่งว่า การกระทำของเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ถือได้ว่าไม่ถวายพระเกียรติ ขาดความกตัญญู ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชบริพาร ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน ถือเป็นการบ่อนทำลายประเทศชาติและสถาบัน

27 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 59072 ครั้ง

Engine by shopup.com