ทวิตเตอร์ #ขบวนเสด็จ โล่ง เมื่อ ในหลวง รัชกาลที่10 ทรงห่วงใยประชาชน ปรับกฎไม่ให้ได้รับผลกระทบขบวนเสด็จ

หมวดหมู่: เรื่องเด่น

News Update วันอาทิตย์ที่  12 มกราคม  2563 : หลังจากมีกระแสในโลกโซเชี่ยลมีเดีย ทวิตเตอร์ #ขบวนเสด็จ เรื่องของการปิดถนน

จนกลายเป็นกระแสนั้น  เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com รายงานว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ ห่วงใยประชาชน เกรงว่าการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์

จะกระทบกับการเดินทางของประชาชนจึงได้มีพระราโชบายมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแนวทางอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางได้ โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด จากพระราโชบายดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงกำหนดแนวทางดังต่อไปนี้

1 ไม่ให้ทำการปิดการจราจร เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติ

2 ในเส้นทางเสด็จ ให้จัดช่องทางเสด็จและช่องทางประชาชนโดยใช้อุปกรณ์เช่นกรวยยาง ป้ายไฟ เพื่อความสะดวก

3 เส้นทางฝั่งตรงข้ามเส้นทางเสด็จ กรณีที่มีเกาะกลางถนน เส้นทางฝั่งตรงข้ามสามารถใช้ได้ตามปกติทุกเส้นทาง กรณีไม่มีเกาะกลางถนนให้ใช้อุปกรณ์ เช่น กรวยยางวาง โดยประชาชนสามารถวิ่งตามเส้นทางที่จัดไว้ได้ตามปกติ

4 กรณีทางร่วมทางแยกให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติ ใช้วิธีการควบคุมรถ เช่นใช้กรวยยางวางควบคุมกระแสรถ

5  สำหรับสะพานกลับรถหรือสะพานข้ามผ่านเส้นทางเด็จ ให้ประชาชนใช้ได้ตามปกติ

6 ทางพิเศษที่มีด่านเก็บเงินให้วางแนวกรวยยางด้านซ้ายตามเหมาะสม โดยให้เหลือช่องทางสำหรับขบวนเสด็จ 2 ช่องทาง

7 กรณีเส้นทางร่วมทางแยก ไม่ให้บังคับให้ประชานเปลี่ยนเส้นทาง ให้คำนึงความตั้งใจของประชาชนเป็นหลัก

8  เน้นย้ำในการวางอุปกรณ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ให้คำนึงเวลา กระทบประชาชนน้อยที่สุด

9  ใช้มาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับทั้งประชาชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่

10 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องลงไปกำกับดูแลด้วยตนเอง สำหรับผู้ปฏิบัติให้ใช้วาจา กิริยาท่าทางด้วยความสุภาพ ไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกบังคับ

12 มกราคม 2563

ผู้ชม 1061 ครั้ง

Engine by shopup.com